Toploti in plinu dodajamo elektriko

Odločite se za akcijo Toploti in plinu dodajamo elektriko POLETJE 2021 in s tem za dobavo toplote, zemeljskega plina in električne energije pri Energetiki Ljubljana.*

Akcija velja od 1. 7. 2021 do 31. 10. 2021.

*Ponudba za gospodinjske odjemalce zemeljskega plina z individualnim odjemnim mestom z letno porabo zemeljskega plina do 5.385 kWh (prodajne skupine PS1 in PS2), gospodinjske odjemalce električne energije z individualnim odjemnim mestom in gospodinjske odjemalce toplote z individualnim in skupnim odjemnim mestom.

Naročilo akcije

Za naročilo akcije izpolnite spodnji spletni obrazec.

Podatki o naročniku

Podatki za električno energijo

-

Lastnik merilnega mesta

Plačnik merilnega mesta

Plačnik merilnega mesta ima sklenjeno pogodbo o dobavi s trenutnim dobaviteljem.

Podatki za daljinsko ogrevanje

Podatki za zemeljski plin

Dodatne ugodnosti

Poleg ugodne cene vam nudimo tudi številne dodatne storitve in finančne ugodnosti.

Polja označena z * so obvezna.