Naš Svetovalec združuje odgovore na pogosto zastavljena vprašanja naših uporabnikov, ki so povezana z izbiro in izkoriščanjem različnih virov energije ter učinkovito rabo energije v vsakdanjem življenju.

Ozaveščeni uporabniki energije pomembno prispevamo k energetsko in okoljsko učinkoviti rabi energije ter s tem k višji kakovosti našega bivanja.

Ob menjavi dobavitelja previdno pri izračunih prihrankov

01. 09. 2017

Včasih smo bili prisiljeni plačevati elektriko in plin točno določenemu distributerju, ki je bil hkrati tudi naš dobavitelj. Danes pa se lahko prosto odločamo kdo bo naš dobavitelj, tako elektrike kot tudi plina. 

Zamenjava dobavitelja je za odjemalce povsem preprosta in varna, saj v njihovem imenu vse opravi podjetje, ki ste ga izbrali za novega dobavitelja. Z menjavo dobavitelja se ne spremenijo niti omrežje, na katero je odjemalec priključen, niti priključek ali merilna naprava oziroma števec. Odjemalec tudi po menjavi dobavitelja ostaja priključen na isto distribucijsko omrežje, ki ga vzdržujejo distribucijska podjetja, saj je to vezano na geografsko območje preskrbe in tudi cena za uporabo omrežja ostaja enaka. Postopek menjave dobavitelja je za odjemalca brezplačen. Odjemalec mora zgolj skleniti novo pogodbo o dobavi in pooblastiti novega dobavitelja, da ta zanj celoten postopek menjave dobavitelja. 

Kljub temu, da marsikateri potrošnik ne razmišlja o spremembi dobavitelja elektrike in plina, velja izpostaviti da je menjava dobavitelja legitimna pravica vsakega in da lahko odjemalcem omogoči manjše ali večje prihranke oz. zmanjšanje stroškov. Pri tem pa velja biti tudi pozoren, saj so na spletu dostopni tudi zavajajoči izračuni prihrankov v primeru zamenjave dobavitelja, saj se ti ne primerjajo z aktualnimi veljavnimi ceniki, temveč s preteklimi ceniki posameznih dobaviteljev, ko so bile cene višje. Ravno tako so izračuni prihrankov navadno narejeni na podlagi rednih cenikov in ne na podlagi akcijskih cen, ki jih lahko imajo uporabniki pri že obstoječih dobaviteljih. Zato svetujemo previdnost. 

Kljub na prvi pogled mikavnim izračunom, najprej preverite veljavno ceno na svojem zadnjem računu za plin in/ali elektriko in na tej osnovi pridobitve izračun dejanskega prihranka ob menjavi dobavitelja. 

Če ste odjemalec Energetike Ljubljana, lahko aktualne akcijske in redne cenike vedno preverite na naši spletni strani. S članstvom v Klubu Zvestoba ogreva pa si lahko zagotovite občasno še nižje cene energentov in druge mesečne klubske ugodnosti!

Hvala, ker nas berete, všečkate in delite. Vaša mnenja, predloge ter vprašanja nam lahko posredujete na info@energetika.si, s pripisom: Za svetovalca