Naš Svetovalec združuje odgovore na pogosto zastavljena vprašanja naših uporabnikov, ki so povezana z izbiro in izkoriščanjem različnih virov energije ter učinkovito rabo energije v vsakdanjem življenju.

Ozaveščeni uporabniki energije pomembno prispevamo k energetsko in okoljsko učinkoviti rabi energije ter s tem k višji kakovosti našega bivanja.

Postavke na računu za plin – razlaga

27. 02. 2019

V primeru, da je Energetika Ljubljana hkrati vaš dobavitelj in distributer za plin, je navadno na računu 8 postavk. Kaj točno pa pomenijo?

Dobavljeni zemeljski plin – količina zemeljskega plina, ki je obračunana za obdobje enega koledarskega meseca. Se količina nikoli ne ujema s stanjem, ki ste nam ga sporočili? Če stanja niste sporočili zadnji dan v mesecu, je to pravilno – preberite zakaj.


Trošarina – je davek na porabo točno določenih izdelkov, v tem primeru energentov. Znesek trošarine je vezan na količino vaše porabe. Višino trošarine določa država, več informacij si lahko ogledate v Zakonu o trošarinah in Uredbi o določitvi zneska trošarine za energente.


Okoljska dajatev CO2 – je taksa obremenjevanja zraka z emisijo ogljikovega dioksida, višina dajatve je odvisna od količine porabe in zneska, ki ga določi država. Več informacij o okoljski dajatvi je dostopnih v Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 in Sklepu o določitvi zneska na enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida.


Prispevek SPTE in OVE – je namenjen povečevanju energetske učinkovitosti in zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih. Prispevek je naveden na mesečni položnici, njegovo višino prav tako določa država. Več informacij si lahko preberete v Energetskem zakonu


Znesek za distr. – poraba 

Znesek za distr. – pavšal

Oba zneska se nanašata na strošek distribucije, ki se deli na dva dela:

  • znesek za variabilni del (poraba) in    
  • znesek za fiksni del (moč in zmogljivost).

Navedeni zneski se obračunajo glede na uvrstitev odjemalca v odjemno skupino, ki se določi glede na zakupljeno letno zmogljivost zemeljskega plina. Preberite več v Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina.


Prisp. za ener. učinkovitost je postavka za stroške za prispevek za povečanje energetske učinkovitosti. Zbrana sredstva iz naslova Prispevka za povečanje energetske učinkovitosti Energetika Ljubljana nakazuje Ekoskladu in predstavljajo finančni vir za izvajanje programa Ekosklada za nepovratne finančne spodbude v ukrepe učinkovite rabe energije. Več si lahko preberete v Energetskem zakonu in Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije.

Izvajanje meritev - znesek za meritve vsebuje izvajanje meritev in tudi 1-kratno odčitavanje količin predanega zemeljskega plina na enem merilnem mestu na obračunsko obdobje, ki je določeno v sistemskih obratovalnih navodilih operaterja distribucijskega sistema. Več preberite v Uradnem listuBi radi vaše zneske preverjali le 1x letno? 

Odločite se za storitev Enakomerni mesečni znesekHvala, ker nas berete, všečkate in delite. Vaša mnenja, predloge ter vprašanja nam lahko posredujete na info@energetika-lj.si, s pripisom: Za svetovalca