LNG - za tovorna vozila

Utekočinjen zemeljski plin (angleško Liquefied Natural Gas, LNG) je zemeljski plin, ki je ohlajen na -161 stopinj Celzija pri tlaku 1 bar in je svojo agregatno obliko iz plinastega spremenil v tekoče stanje. LNG vsebuje do 98 odstotkov metana. Njegov volumen je v primerjavi s prvotno plinasto pojavno obliko manjši za 600-krat, kar omogoča skladiščenje večje količine energije v manjših rezervoarjih. Zaradi tega je mogoč transport zemeljskega plina ne le preko plinovodov, ampak tudi po morju, rekah, cesti in železnici.

Lastnosti LNG

Okolju prijazno gorivo

Pri zgorevanju zemeljskega plina se v ozračje ne sproščajo žveplo, težke kovine in saje, nastaja pa tudi manj ogljikovega dioksida, zato širitev uporabe goriva LNG predstavlja pomemben ukrep za zmanjševanje izpustov predvsem iz transportnega prometa.

Manj emisij in manj hrupa

Z uporabo LNG se, v primerjavi z dizlom, zmanjšajo emisije trdnih delcev za 95 odstotkov, dušikovih oksidov (NOx) za 35 odstotkov, ogljikov dioksid (CO2) za 10 odstotkov oz. za 100 odstotkov, če je metan pridobljen iz bioplina. Motorji, ki kot pogonsko gorivo uporabljajo LNG, povzročajo za 5 decibelov manj hrupa kot primerljivi dizel motorji.

Cenovno ugodno gorivo

Zaradi doseganja bistveno manjših volumnov v primerjavi z zemeljskim plinom in večji energetski učinkovitosti postaja utekočinjen plin vse bolj priljubljena alternativa. S širitvijo mreže polnilnic za tovorna vozila LNG postaja tudi cenovna alternativa pri prevozih na srednje in dolge razdalje v Evropi. Njegova cena je treunutno za okoli 35 odstotkov nižja od na primer cene dizelskega goriva.

Alternativa kurilnemu olju in UNP

Utekočinjen zemeljski plin predstavlja tudi alternativo za kurilno olje in utekočinjen naftni plin (UNP), saj se lahko s pomočjo postaj za uplinjanje uporablja tudi za oskrbo z zemeljskim plinom na tistih območjih, kjer še ni zgrajeno plinovodno omrežje.

LNG polnilnica v Ljubljani

Javna LNG polnilnica v Ljubljani se nahaja na Podutiški cesti 99 (Ljubljana - Koseze). Je mobilna polnilnica. Polnilnica v Ljubljani je rezultat realizacije evropskega projekta uvajanja goriva LNG v promet na območju Republike Slovenije. Poleg Barcelone in Ljubljane so polnilnice Mediteranskega koridorja še v La Jonqueri (Španija), Marsseilu (Francija), Torinu in Benetkah (Italija).

Uporabni volumen kriogenega zalogovnika je 50,5 m3, (cca 22.500 kg LNG), kar zadošča za cca. 95 polnitev praznega rezervoarja tovornega vozila. Nazivni tlak zalogovnika je 18 bar. Hitrost polnenja vozil je 4500 kg/h, kar pomeni, da je prazen rezervoar, volumna 510 litrov, na tovornem vozilu poln v 4-ih minutah.
Uvedba LNG kot pogonskega goriva v tovornem prometu predstavlja odločen korak k zmanjšanju ogljičnega odtisa in emisij iz prometa in je pot k razogljičenju transporta.

Pri polnjenju vozil z LNG je treba upoštevati enako stopnjo varnosti kot pri naftnih derivatih. Dodatno je predpisana uporaba zaščitnih rokavic, čelade z vizirjem in obleke z dolgimi hlačnicami in rokavi.