Brezplačno izvajanje storitve Enakomerni mesečni obrok pri Energetiki Ljubljana

Člani Kluba lahko brezplačno pristopite k izvajanju storitve Enakomerni mesečni znesek na podlagi izpolnjene izjave. Storitev vam omogoča enajst enakomernih mesečnih zneskov in poračun, ki je odvisen od porabe zemeljskega plina ali električne energije.

Izdelava geodetskega načrta

30 % popust na izdelavo geodetskega načrta pri Energetiki Ljubljana.

V Klub Zvestoba ogreva se lahko brezplačno včlanite kupci storitev ENERGETIKE LJUBLJANA

Gospodinjski odjemalci toplote*

Gospodinjski odjemalci električne energije*

Gospodinjski ali negospodinjski odjemalci zemeljskega plina*
z letno porabo zemeljskega plina do 106.781 kWh (prodajne skupine PS1 do PS6).

* V KLUB se lahko včlani kupec storitev ENERGETIKE LJUBLJANA, ki je gospodinjski odjemalec toplote, odjemalec zemeljskega plina z letno porabo zemeljskega plina do 106.781 (prodajne skupine PS1 do PS6), odjemalec stisnjenega zemeljskega plina (Metan/CNG) in/ali gospodinjski odjemalec električne energije, na katerega se glasijo računi za dobavo toplote, električne energije, zemeljskega plina in stisnjenega zemeljskega plina, ki:
a.) ima individualno odjemno mesto za zemeljski plin in/ali električno energijo, na katerih se meri poraba zemeljskega plina in/ali električne energije za enega odjemalca in/ali
b.) ima odjemno mesto za zemeljski plin na skupnem merilnem mestu in so vsi člani delilnika na skupnem merilnem mestu vključeni v KLUB in/ali
c.) ima individualno merilno mesto s 100 % deležem za toploto, na katerem se meri poraba toplote za enega odjemalca in/ali
d.) ima merilno mesto za toploto na skupnem merilnem mestu in/ali
e.) uporablja stisnjen zemeljski plin na polnilnicah Energetike Ljubljana in/ali
g.) ima z Energetiko Ljubljana sklenjeno Pogodbo o dobavi toplote in/ali Pogodbo o dobavi/ oskrbi z zemeljskim plinom in/ali Pogodbo o prodaji električne energije in/ali Pogodbo o prodaji stisnjenega zemeljskega plina na polnilnici za stisnjen zemeljski plin in/ali
f.) ima za merilno mesto za dobavo toplote sam ali preko upravnika stavbe oziroma drugega pooblaščenca za skupno odjemno mesto za dobavo toplote sklenjeno Pogodbo o dobavi toplote in/ali za dobavo električne energije Pogodbo o prodaji električne energije in/ali za dobavo zemeljskega plina Pogodbo o dobavi zemeljskega plina za isto nepremičnino.

Pogoj za včlanitev v Klub Zvestoba ogreva je izpolnjevanje Splošnih pogojev Kluba Zvestoba ogreva.