Daljinsko ogrevanje - priključitev ali obnova

Do celovite rešitve daljinskega ogrevanja na enem mestu

Gradite hišo in se želite priključiti na sistem daljinskega ogrevanja? Želite spremeniti ali obnavljate obstoječi način ogrevanja

Energetika Ljubljana vam ponuja celovite rešitve na enem mestu.

Pošljite nam povpraševanje za brezplačno svetovanje o priključitvi. Ne spreglejte tudi Akcije toploti dodajamo elektriko – inv (priključitev ali obnova).

Naš svetovalec se bo z vami dogovoril za ogled na želeni lokaciji ter vam podrobno predstavil postopek priključitve na distribucijski sistem toplote in za vas najugodnejšo ponudbo priključitve in energetske oskrbe.

Zaupajte našemu svetovalcu vodenje celotnega postopka priključevanja.

Toploti dodajamo elektriko (priključitev ali obnova)

Ugodna ponudba, če se prvič priključujete na sistem daljinskega ogrevanja v lasti Energetike Ljubljana oziroma obnavljate toplotno postajo, ki je priključena na sistem daljinskega ogrevanja Energetike Ljubljana v lastni režiji ali z izvajalcem Energetiko Ljubljana*.

*Ponudba za gospodinjske odjemalce električne energije z individualnim odjemnim mestom in gospodinjske odjemalce toplote z individualnim in skupnim odjemnim mestom.

Akcija Toploti dodajamo elektriko - inv 2019 traja od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019.

Večkratno pridobite:

  • Znižano akcijsko neto ceno električne energije
  VT (EUR/kWh)
 MT (EUR/kWh) ET (EUR/kWh)
 Cena brez DDV0,061950,033950,05295
 Cena z DDV0,075580,041420,06460

Neto cena za dobavo električne energije ne vključuje stroškov dostopa do distribucijskega omrežja električne energije, prispevkov, DDV in drugih dajatev, predpisanih s strani države.

Cena toplotne energije se obračunava v skladu z vsakokrat veljavnim uradnim cenikom Energetike Ljubljana.

  • Zagotovljeno navzgor zamejeno ceno za čas vezave enega leta za električno energijo
Prijava

Ponudba za dodatne prihranke in ugodnosti

Finančni najem

Lizing za vgradnjo ali obnovo naprav