Sporočanje stanja porabe elektrike

Sporočanje stanja porabe elektrike

Stanje porabe električne energije lahko sporočate med 1. in 5. dnem v tekočem mesecu. Števčna stanja preko portala Moj račun in odzivnika sprejemamo tudi, če so to dela prosti dnevi. Števčnih stanj, poslanih po elektronski pošti ali faksu, ne upoštevamo.

Ključna podatka za sporočanje stanja elektrike sta številka merilnega mesta in stanje električnega števca.


Številka merilnega mesta je napisana na računu:


Odčitek oz. stanje električnega števca lahko sporočite na več načinov:

  1. Preko spletnega portala na spletni strani: https://mojracun.energetika-lj.si/login
    Spletna aplikacija omogoča mesečno sporočanje stanja električnega števca, ki pa ne more biti nižje od predhodnega. Za aktivacijo je potrebna aktivacijska koda, ki je razvidna na računu, prijava na portal je mogoča samo z uporabniškim imenom in geslom. Navodila za sporočanje preko portala »Moj račun« si lahko pogledate na https://mojracun.energetika-lj.si/static/navodila_za_uporabo_portala_moj_racun.pdf.
     
  2. Na brezplačno telefonsko številko 080 2882:
  • Izbira 2: preko odzivnika (24 ur/dan),
  • Izbira 3: preko referenta (vsak delavnik med 8. in 15. uro)