Nadzor nad izvajanjem del

Strokovni nadzor nad izvajanjem del

Nudimo vam strokovni nadzor po Zakonu o graditvi objektov ter izvajanje kvalitativnega in kvantitativnega nadzora pri gradnji priključnih plinovodov, vročevodov, toplotnih postaj in kotlovnic:

  • nad izvajanjem gradbenih del,
  • nad izvajanjem strojno - instalacijskih del,
  • nad izvajanjem elektro del.

V fazi izvedbe projekta vam Energetika Ljubljana nudi tudi koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.

Pošljite nam povpraševanje.

Pošlji povpraševanje

Ponudba za dodatne prihranke in ugodnosti

Električna energija

Toploti in plinu dodajamo elektriko

Zemeljski plin - priključitev ali obnova

Do celovite energetske rešitve na enem mestu

Daljinsko ogrevanje - priključitev ali obnova

Do celovite energetske rešitve na enem mestu