Nadzor nad izvajanjem del

Strokovni nadzor nad izvajanjem del

Nudimo vam strokovni nadzor po Zakonu o graditvi objektov ter izvajanje kvalitativnega in kvantitativnega nadzora pri gradnji priključnih plinovodov, vročevodov, toplotnih postaj in kotlovnic:

  • nad izvajanjem gradbenih del,
  • nad izvajanjem strojno - instalacijskih del,
  • nad izvajanjem elektro del.

V fazi izvedbe projekta vam Energetika Ljubljana nudi tudi koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.

Pošljite nam povpraševanje.

Pošlji povpraševanje