Finančni najem

Izredno ugodno financiranje s finančnim najemom (lizingom)

Želite zamenjati ali obnoviti ogrevalni sistem, vendar nimate privarčevanih sredstev?

Omogočamo vam izredno ugodno financiranje oziroma odplačevanje investicije s finančnim najemom (lizingom), dodatno lahko pridobite tudi subvencijo.

Finančni najem je namenjen lastnikom, ki ukinjate lasten vir ogrevanja na trdo ali tekoče gorivo, utekočinjeni naftni plin ali električno energijo in ki ste lastniki (ali njihovi najožji družinski člani) obstoječe stavbe oziroma stanovanjske enote, ki se priključuje na plinovodno, vročevodno ali parovodno omrežje in/ali lastnikom stavbe, ki obnavljate obstoječe naprave priključene na distribucijsko omrežje Energetike Ljubljana.

S finančnim najemom je mogoče pri priključitvi na sistem Energetike Ljubljana graditi ali pri že priključenih stavbah obnoviti naslednje naprave:

Sistem daljinskega ogrevanja:

  • priključni vročevod,
  • toplotno postajo.

Sistem distribucije zemeljskega plina:

  • priključni plinovod (za gradnjo ali obnovo priključka in notranje plinske napeljave s plinskim kotlom nazivne moči večje od 50 kW),   
  • notranjo plinsko napeljavo vključno s plinskim kotlom in odvodom dimnih plinov.

Poleg samih toplotnih naprav so lahko v finančni najem vključene tudi ostale storitve, ki so potrebne za izvedbo del: priprava projektne dokumentacije za te naprave, nadzor, pridobitev upravne dokumentacije ter vris naprav v kataster.

V Energetiki Ljubljana vam na lastne stroške postavimo nov sistem ogrevanja, ki ga prejmete v uporabo in obratovanje.

Investicijo odplačujete do 10 let - v primeru izbire Paketa za ogrevanje na zemeljski plin – do največ 7 let, v primeru obnove toplotne postaje pa do največ 5 let zgolj s prilagajanjem oziroma revalorizacijo še neodplačane osnovne vrednosti glede na indeks cen življenjskih potrebščin (inflacijo).

Pošljite nam povpraševanje in poslali vam bomo nezavezujočo ponudbo z več informacijami.

Pošlji povpraševanje

Ponudba za dodatne prihranke in ugodnosti

Subvencije

Subvencije za vgradnjo novih naprav ob prvih priključitvah ali v primeru zamenjav

Plinski kotel "na ključ"

Ugodni paketi za ogrevanje na zemeljski plin

Dobava in vgradnja toplotne postaje

Energetika Ljubljana vam dobavi in vgradi toplotno postajo