Geodetske storitve

Kakovostne in zanesljive geodetske storitve

Če iščete kakovostne in zanesljive geodetske storitve, ste na pravem mestu. V Energetiki Ljubljana vam ponujamo:

 Kataster vročevodnega, plinovodnega in parovodnega omrežja Geodetske storitve
  •  situacije poteka omrežja
  •  izdelavo Geodetskih načrtov obstoječega stanja
  •  zakoličbe obstoječih stanj
  •  izdelavo Geodetskih načrtov novega stanja
 
  •  določitev zemljišča pod stavbo
 
  •  vris posega v kataster stavb
 
  •  ureditev meje parcele
 
  •  izdelavo elaborata GJI (gospodarska javna infrastruktura)

Naročilnica za izdajo katastrskih podatkov

Naročilnica za zakoličbo in nadzor

Pošljite nam povpraševanje.

Pošlji povpraševanje