Geodetske storitve

Kakovostne in zanesljive geodetske storitve

Če iščete kakovostne in zanesljive geodetske storitve, ste na pravem mestu. V Energetiki Ljubljana vam ponujamo:

 Kataster vročevodnega, plinovodnega in parovodnega omrežja Geodetske storitve
  •  situacije poteka omrežja
  •  izdelavo Geodetskih načrtov obstoječega stanja
  •  zakoličbe obstoječih stanj
  •  izdelavo Geodetskih načrtov novega stanja
 
  •  določitev zemljišča pod stavbo
 
  •  vris posega v kataster stavb
 
  •  ureditev meje parcele
 
  •  izdelavo elaborata GJI (gospodarska javna infrastruktura)

  Naročilnica za izdajo katastrskih podatkov

Naročilnica za zakoličbo in nadzor

Pošljite nam povpraševanje.

Pošlji povpraševanje

Ponudba za dodatne prihranke in ugodnosti

Električna energija

Toploti in plinu dodajamo elektriko

Zemeljski plin - priključitev ali obnova

Do celovite energetske rešitve na enem mestu

Daljinsko ogrevanje - priključitev ali obnova

Do celovite energetske rešitve na enem mestu