Električna energija

Električna energija za gospodinjske in male poslovne odjemalce

Električna energija je eden temeljev sodobnega načina življenja in dejavnik, ki omogoča tehnološki razvoj. Je energent prihodnosti. Predstavlja skoraj 20 % celotne končne porabe energije v svetu. Povpraševanje po njej se povečuje in se bo tudi v prihodnje. 

Električna energija je med najuporabnejšimi vrstami energije, saj jo lahko proizvedemo iz primarnih virov energije, prenašamo na velike razdalje in pretvarjamo v druge vrste energije.

Razvoj na področju električne energije je skozi zgodovino omogočal razvoj družbe v smeri udobnejšega in kakovostnejšega bivanja.

Za vas smo pripravili več akcijskih ponudb oskrbe z električno energijo. Prepričani smo, da boste našli pravo zase. 

Kjerkoli v Sloveniji živite, preklopite na zeleno elektriko Energetike Ljubljana, ki je za naše odjemalce brez dodatnih stroškov. Zelena elektrika je proizvedena na okolju prijaznejši način, iz obnovljivih virov, ki imajo manj neželenih vplivov na okolje kot tradicionalni viri pridobivanja električne energije.

Akcije

Redni ceniki