Električna energija

Električna energija za gospodinjske in male poslovne odjemalce

Električna energija je eden temeljev sodobnega načina življenja in dejavnik, ki omogoča tehnološki razvoj. Je energent prihodnosti in predstavlja skoraj 20 % celotne končne porabe energije v svetu. Povpraševanje po njej se povečuje in se bo tudi v prihodnje. 

Električna energija je med najuporabnejšimi vrstami energije, saj jo lahko proizvedemo iz primarnih virov energije, prenašamo na velike razdalje in pretvarjamo v druge vrste energije.

Razvoj na področju električne energije je skozi zgodovino omogočal razvoj družbe v smeri udobnejšega in kakovostnejšega bivanja.

V Energetiki Ljubljana vam je na voljo tudi zelena elektrika, ki je proizvedena na okolju prijaznejši način, iz obnovljivih virov, ki imajo manj neželenih vplivov na okolje kot tradicionalni viri pridobivanja električne energije.

Za vas smo pripravili več akcijskih ponudb oskrbe z električno energijo. 

Izberite Zeleno elektriko, ki je članom našega Kluba Zvestoba ogreva na voljo brez dodatnih stroškov.Vas zanima informativni izračun? Naredite ga na tej povezavi


Vsebina Splošnih pogojev, kakor tudi informacija o spremembah Splošnih pogojev, so vam na voljo na pod vsako vsebine akcijske ponudbe. Posebej vas obveščamo tudi o vaših pravicah, določenih v 2. odstavku 11. točke Prenehanje pogodbe.

Akcije

Redni ceniki