Električna energija

Zelena elektrika za gospodinjske in male poslovne odjemalce

Zelena elektrika je električna energija, proizvedena na okolju prijaznejši način iz obnovljivih virov, ki imajo manj neželenih vplivov na okolje kot tradicionalni viri pridobivanja električne energije.

V Energetiki Ljubljana velik del električne energije proizvedemo iz lesne biomase in s tem dodatno prispevamo k čistejšemu okolju.


Za vas smo pripravili več akcijskih ponudb oskrbe z električno energijo. Prepričani smo, da boste našli pravo zase.


Kjer koli v Sloveniji živite, preklopite na zeleno elektriko Energetike Ljubljana, ki je za naše odjemalce brez dodatnih stroškov.

Plinu dodajamo elektriko

S pristopom k akciji Plinu dodajamo elektriko 2019 si zagotovite znižane cene zemeljskega plina in električne energije pri Energetiki Ljubljana.* 

*Ponudba za gospodinjske odjemalce z individualnim odjemnim mestom (gospodinjski odjemalci zemeljskega plina z letno porabo zemeljskega plina od 2.155 kWh do 107.690 kWh (prodajne skupine PS2 do PS6) in gospodinjski odjemalci električne energije).

Akcija Plinu dodajamo elektriko 2019 traja od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019.

 • Znižana akcijska neto cena zemeljskega plina
 EUR/kWh 
 Cena brez DDV0,02485
 Cena z DDV0,03032
 • Znižana akcijska neto cena električne energije
  VT (EUR/kWh) MT (EUR/kWh) ET (EUR/kWh)
 Cena brez DDV0,062950,034950,05395
 Cena z DDV0,076800,042640,06582
 • Zagotovljena navzgor zamejena cena za čas vezave enega leta za oba energenta
Prijava

Toploti dodajamo elektriko

Odločite se za akcijo Toploti dodajamo elektriko 2019 in s tem za dobavo toplote in električne energije pri Energetiki Ljubljana*!

*Ponudba za gospodinjske odjemalce električne energije z individualnim odjemnim mestom in gospodinjske odjemalce toplote z individualnim in skupnim odjemnim mestom.

Akcija toploti dodajamo elektriko 2019 traja od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019.

Večkratno pridobite:

 • Znižano akcijsko neto ceno električne energije
  VT (EUR/kWh) 
MT (EUR/kWh)

ET (EUR/kWh)
 Cena brez DDV
0,06295
0,03495
0,05395
 Cena z DDV
0,07680
0,04264
0,06582

Neto cena za dobavo električne energije ne vključuje stroškov dostopa do distribucijskega omrežja električne energije, prispevkov, DDV in drugih dajatev, predpisanih s strani države.

Cena toplotne energije se obračunava v skladu z vsakokrat veljavnim uradnim cenikom Energetike Ljubljana.

 • Zagotovljeno navzgor zamejeno ceno za čas vezave enega leta za električno energijo
Prijava

Toploti in plinu dodajamo elektriko 2019

Odločite se za akcijo Toploti in plinu dodajamo elektriko 2019 in s tem za dobavo toplote, zemeljskega plina in električne energije pri Energetiki Ljubljana.*

*Ponudba za gospodinjske odjemalce zemeljskega plina z individualnim odjemnim mestom z letno porabo zemeljskega plina do 5.385 kWh (prodajne skupine PS1 in PS2), gospodinjske odjemalce električne energije z individualnim odjemnim mestom in gospodinjske odjemalce toplote z individualnim in skupnim odjemnim mestom.

Akcija Toploti in plinu dodajamo elektriko 2019 traja od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019.

Večkratno pridobite:

 • Znižano akcijsko neto ceno zemeljskega plina

 EUR/kWh
 Cena brez DDV0,02485
 Cena z DDV
0,03032


 • Znižano akcijsko neto ceno električne energije
  VT (EUR/kWh) MT (EUR/kWh) ET (EUR/kWh)
 Cena brez DDV0,062950,03495 0,05395
 Cena z DDV0,076800,04264 0,06582

Neto cena za dobavo zemeljskega plina in električne energije ne vključuje stroškov dostopa do distribucijskega omrežja zemeljskega plina in električne energije, prispevkov, DDV in drugih dajatev, predpisanih s strani države.

Cena toplotne energije se obračunava v skladu z vsakokrat veljavnim uradnim cenikom Energetike Ljubljana.

 • Zagotovljeno navzgor zamejeno ceno za čas vezave enega leta za zemeljski plin in električno energijo
Prijava

Toploti dodajamo elektriko (priključitev ali obnova)

Ugodna ponudba, če se prvič priključujete na sistem daljinskega ogrevanja v lasti Energetike Ljubljana oziroma obnavljate toplotno postajo, ki je priključena na sistem daljinskega ogrevanja Energetike Ljubljana v lastni režiji ali z izvajalcem Energetiko Ljubljana*.

*Ponudba za gospodinjske odjemalce električne energije z individualnim odjemnim mestom in gospodinjske odjemalce toplote z individualnim in skupnim odjemnim mestom.

Akcija Toploti dodajamo elektriko - inv 2019 traja od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019.

Večkratno pridobite:

 • Znižano akcijsko neto ceno električne energije
  VT (EUR/kWh)
 MT (EUR/kWh) ET (EUR/kWh)
 Cena brez DDV0,061950,033950,05295
 Cena z DDV0,075580,041420,06460

Neto cena za dobavo električne energije ne vključuje stroškov dostopa do distribucijskega omrežja električne energije, prispevkov, DDV in drugih dajatev, predpisanih s strani države.

Cena toplotne energije se obračunava v skladu z vsakokrat veljavnim uradnim cenikom Energetike Ljubljana.

 • Zagotovljeno navzgor zamejeno ceno za čas vezave enega leta za električno energijo
Prijava

Plinu dodajamo elektriko (priključitev ali obnova)

Ugodna ponudba, če se prvič priključujete na distribucijski sistem zemeljskega plina v lasti Energetike Ljubljana oziroma obnavljate plinski kotel v stavbi, ki je priključena na distribucijski sistem zemeljskega plina Energetike Ljubljana v lastni režiji ali z izvajalcem Energetiko Ljubljana.*

*Ponudba za gospodinjske odjemalce z individualnim odjemnim mestom (gospodinjski odjemalci zemeljskega plina z letno porabo zemeljskega plina do  48.461 kWh (prodajna skupina do PS5) in gospodinjske odjemalce električne energije).

Akcija Plinu dodajamo elektriko - inv 2019 traja od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019.

Večkratno pridobite:

 • Znižano akcijsko neto ceno zemeljskega plina
 EUR/kWh
 Cena brez DDV0,02385
 Cena z DDV
0,02910


 • Znižano akcijsko neto ceno električne energije

VT (EUR/kWh) MT (EUR/kWh) ET (EUR/kWh)
Cena brez DDV 0,06195 0,03395 0,05295
Cena z DDV 0,075580,041420,06460

Neto cena za dobavo zemeljskega plina in električne energije ne vključuje stroškov dostopa do distribucijskega omrežja zemeljskega plina in električne energije, prispevkov, DDV in drugih dajatev, predpisanih s strani države.

 • Zagotovljeno navzgor zamejeno ceno za čas vezave enega leta za oba energenta

Prijava

Dobava električne energije za gospodinjske in male poslovne odjemalce

Ponudba velja za kupce, ki bodo z Energetiko Ljubljana skladno s Splošnimi pogoji za dobavo električne energije za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce sklenili Pogodbo o dobavi električne energije.

VT (EUR/kWh) MT (EUR/kWh) ET (EUR/kWh)
Cena brez DDV 0,06564 0,03635 0,05958
Cena z DDV 0,08008 0,04435 0,07269

Cenik velja od 1. 4. 2016 dalje.

Cenik vključuje ceno dobavljene električne energije, ne vključuje pa cene za uporabo omrežja, trošarine, prispevkov in drugih zakonsko določenih dajatev.