Izdelava tehnične in projektne dokumentacije

Ugodna in hitra priprava tehnične in projektne dokumentacije

Naročite izdelavo tehnične in projektne dokumentacije pri nas. Izkušena ekipa inženirjev našega podjetja vam ugodno in hitro pripravi:

  • načrt priključnega plinovoda ali vročevoda,
  • načrt toplovodne, vročevodne ali plinovodne kotlovnice,
  • načrt toplotne postaje,
  • načrt notranje plinske napeljave,
  • načrt notranje napeljave za ogrevanje,
  • varnostni načrt.

V fazi priprave projekta vam Energetika Ljubljana nudi tudi koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.

Pošljite nam povpraševanje.

Pošlji povpraševanje

Ponudba za dodatne prihranke in ugodnosti

Električna energija

Toploti in plinu dodajamo elektriko

Zemeljski plin - priključitev ali obnova

Do celovite energetske rešitve na enem mestu

Daljinsko ogrevanje - priključitev ali obnova

Do celovite energetske rešitve na enem mestu