Zemeljski plin

Uporaba zemeljskega plina med energenti vedno bolj narašča zaradi njegovih številnih pozitivnih lastnosti:

 • je vsestransko uporaben za:
  • kuhanje - nanj prisegajo najboljši kuharski mojstri,
  • ogrevanje ali hlajenje prostorov,
  • priprava tople sanitarne vode,
  • pogon avtomobilov,
 • je varen,
 • je prijazen do okolja,
 • ne potrebuje dodatnega prostora za skladiščenje.


V primeru, da ni dosežena raven kakovosti storitev iz pogodbe, vključno z nenatančnim ali zapoznelim obračunavanjem dobavljenega plina ali vzdrževalnih storitev, se dobavitelj gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem zaveže povrniti premoženjsko škodo, nastalo zaradi nedoseganja s pogodbo dogovorjene ravni kakovosti storitev. Za ugotavljanje višine škode in za način povračila le-te se smiselno uporabljajo pri dobavitelju veljavna pravila za obravnavo pritožb in reklamacij gospodinjskih odjemalcev, ki so dostopna na spletni strani dobavitelja. 

Akcije