Enakomerni mesečni znesek

Enakomerni mesečni račun za porazdelitev porabe zemeljskega plina

Vas vse preveč datumov za sporočanje odčitkov obremenjuje?

S storitvijo Enakomerni mesečni znesek si lahko porazdelite letno porabo zemeljskega plina in/ali električne energije na enajst enakih delov in poračun.


Podpisano Izjavo o pristopu k izvajanju storitve Enakomerni mesečni znesek za prejemanje združenega računa lahko pošljete na info@energetika-lj.si 


ali jo natisnite in pošljite na Energetika Ljubljana d.o.o., Prodajna služba, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana.


Člani Kluba Zvestoba ogreva lahko to storitev izkoristite kot brezplačno ugodnost.

Ponudba za dodatne prihranke in ugodnosti

Zvestoba ogreva

Akcijska cena zemeljskega plina

Združen račun

En račun za več storitev

Portal MOJ RAČUN

24/7 pregled nad vašimi storitvami pri Energetiki Ljubljana