Enakomerni mesečni obrok

Enakomerni mesečni obrok za porazdelitev porabe zemeljskega plina

Vas vse preveč datumov za sporočanje odčitkov obremenjuje?

S storitvijo Enakomerni mesečni obrok si lahko porazdelite letno porabo zemeljskega plina na enajst enakih delov in poračun.

Storitev Enakomerni mesečni obrok je na voljo vsem individualnim gospodinjskim odjemalcem zemeljskega plina, katerih letna poraba je od 2.001 do vključno 1.300.000 kWh (od PS2 do PS9).


Storitev Enakomerni mesečni obrok lahko vklopite na naslednje načine: 


Člani Kluba Zvestoba ogreva lahko to storitev izkoristite kot brezplačno ugodnost.

Ponudba za dodatne prihranke in ugodnosti

Združen račun

En račun za več storitev

Portal MOJ RAČUN

24/7 pregled nad vašimi storitvami pri Energetiki Ljubljana