Združen račun

Znižanje stroška pri plačevanju položnic z združenim računom

Ena položnica - ena provizija!

Prejemate ločene položnice za različne storitve Energetike Ljubljana? Odločite se za združen račun!

Boljši pregled za:

  • oskrbo z zemeljskim plinom,
  • dobavo zemeljskega plina,
  • dostop do distribucijskega omrežja zemeljskega plina (omrežnina),
  • dobavo toplotne energije,
  • dobavo električne energije,
  • vzdrževanje toplotne postaje.

Znižali boste strošek pri plačevanju položnic in imeli boljši pregled nad vsemi storitvami. Združite lahko račune za storitve, ki se nanašajo na isto odjemno mesto ali na več odjemnih mest istega plačnika skupaj. Združen račun je okolju prijaznejši.

Podpisano vlogo za prejemanje združenega računa lahko pošljete na info@energetika.si ali jo natisnete in pošljete na Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana.

Vklopi združen račun

Ponudba za dodatne prihranke in ugodnosti

Portal MOJ RAČUN

Vse o vaših storitvah na enem mestu

E-račun

Hitro, pregledno, zanesljivo, eko