Subvencije

Pridobitev nepovratnih finančnih spodbud

Energetika Ljubljana v okviru Programa za doseganje prihrankov energije trenutno aktivno podpira izvedbo naslednjih ukrepov učinkovite rabe energije v obstoječih stavbah:

 • vgradnja nove toplotne postaje za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode:
  • ob prvi priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja ali
  • ob vgradnji nove toplotne postaje, ki zamenja dotrajano toplotno postajo;
 • vgradnja novega kotla na zemeljski plin z visokim izkoristkom:
  • ob prvi priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina ali
  • ob zamenjavi dotrajanega kotla na zemeljski plin;
 • vgradnja toplotne črpalke s pogonom na zemeljski plin,
 • vgradnja novega plinskega kotla z visokim izkoristkom na območjih, kjer je v prihodnosti predvidena izgradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina Energetike Ljubljana.

Način spodbujanja je odvisen od načina izvedbe ukrepa:

 • če boste izvedbo energetske storitve zaupali Energetiki Ljubljana, vam bomo priznali komercialni popust skladno z objavljenimi Pogoji ugodnosti pri nakupu energetskih storitev Energetike Ljubljana d.o.o.
 • če želite izvesti investicijo v lastni režiji, se lahko prijavite v akcijo URE-SUB_2023_01 Dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost.


Dokumentacijo za prijavo lahko dobite na povezavi Dokumentacija URE-SUB-2023-01

.
*Dokumentacijo oddate po izvedbi ukrepa.

Pogoji za določanje popustov ali spodbud in njihova nominalna višina so enaki, le da je pri nepovratnih finančnih spodbudah za fizične osebe treba odvesti še dohodnino v skladu z Zakonom o dohodnini. Za isti ukrep ni mogoče dobiti komercialnega popusta in hkrati nepovratne finančne spodbude.

V primeru npr. stanovanjske hiše je možno pridobiti:

 • 2.000 EUR za vgradnjo nove toplotne postaje ob prvi priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja in ob zamenjavi dotrajane toplotne postaje z novo,
 • 2.000 EUR* za vgradnjo toplotne črpalke s pogonom na zemeljski plin,
 • 1.333 EUR* za vgradnjo novega kotla na zemeljski plin ob prvi priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina,
 • 1.000 EUR* ob zamenjavi dotrajanega kotla na zemeljski plin z novim.

  *Dobavitelj zemeljskega plina je Energetika Ljubljana.


Tudi za pravne osebe je na voljo nepovratna finančna spodbuda za izvedbo ukrepa učinkovite rabe energije. 


Pošlji povpraševanje