Daljinsko hlajenje

Ekonomična in okolju prijazna rešitev

Hlajenje objektov postaja v modernem svetu ključna sestavina bivalnega udobja - poslovne stavbe brez hlajenja si v poletnem času ne moremo več zamisliti. Po drugi strani pa klasične hladilne naprave porabljajo velike količine vse dražje električne energije. 

Energetika Ljubljana tako ponuja predvsem večjim odjemalcem možnost uvedbe daljinskega hlajenja, kjer se hlad za potrebe objekta namesto klasično iz elektrike pridobiva s pomočjo toplote iz vročevodnega sistema, pare ali zemeljskega plina. Tak način pridobivanja hladu se z vidika uporabnika ne razlikuje od klasičnega, ima pa nekaj pomembnih prednosti:

  • globalno zmanjšuje emisije toplogrednih plinov,
  • agregati so nezahtevni za vzdrževanje in imajo zelo dolgo življenjsko dobo.

Oskrba uporabnikov z grelno in hladilno energijo iz daljinskih energetskih sistemov bistveno prispeva k smotrni porabi energije in varovanju okolja. Daljinsko hlajenje je zato v urbani sredini ustrezno nadomestilo za klasične električne sisteme.


CENIK TOPLOTE ZA HLAJENJE - 1. 6. 2023

Ponudba za dodatne prihranke in ugodnosti

Portal MOJ RAČUN

24/7 pregled nad vašimi storitvami pri Energetiki Ljubljana