Sporočanje števčnega stanja plinomera

Sporočanje števčnega stanja plinomera

Stanje plinomera lahko sporočate zadnjih 5 koledarskih dni v mesecu. Števčna stanja preko portala Moj račun, odzivnika in SMS sporočila sprejemamo tudi ob dela prostih dnevih. Tistih stanj, ki so poslana po elektronski pošti ali faksu, ne upoštevamo.

V primeru, da števčno stanje ni pridobljeno na zadnji dan v mesecu, bomo skladno z določili nove metodologije ocenili porabo od datuma odčitka do zadnjega dne v mesecu. Več o tem lahko preberete na: http://www.plinovodi.si/za-uporabnike/pripravljavec-prognoz/.


Številka odjemnega mesta je izpisana na računu.Ključna podatka za sporočanje stanje plinomera sta številka odjemnega mesta in stanje plinomera.

Stanje plinomera lahko sporočite zadnjih 5 dni v mesecu:

  1. Preko spletnega portala na spletni strani: https://mojracun.energetika-lj.si
  2. Na brezplačno telefonsko številko 080 2882:
    • Izbira 1: preko odzivnika (24 ur/dan),
    • Izbira 3: preko referenta (vsak delovnik med 8. in 15. uro).
  3. Preko SMS sporočila sporočite samo številko odjemnega mesta in stanje plinomera:

S storitvijo Enakomerni mesečni obrok si lahko porazdelite letno porabo zemeljskega plina na enajst enakih delov in poračun in mesečno sporočanje števčnega stanja ni potrebno.