Daljinsko ogrevanje

Dobava toplote

Sistem daljinskega ogrevanja oziroma vročevodni sistem ogrevanja, ki sodi med okoljsko najsprejemljivejšo energetsko oskrbo, se razprostira predvsem v osrednjem delu mesta Ljubljane in oskrbuje 57.000 stanovanj.

Poleg dobave vam zagotavljamo tudi številne dodatne storitve in finančne ugodnosti ob uporabi toplote ali ob zamenjavi obstoječega načina ogrevanja z daljinskim ogrevanjem.

Zagotavljamo vam najugodnejšo kombinacijo energetske oskrbe, zato smo za vas pripravili več akcijskih ponudb. Prepričani smo, da boste našli pravo zase.

Daljinsko ogrevanje s toploto:

 • je prijazno do okolja,
 • zagotavlja veliko udobje pri ogrevanju in pripravi tople sanitarne vode,
 • je cenovno ugodno in stabilno,
 • je varno in zanesljivo,
 • omogoča prihranek prostora in
 • je vedno na voljo.

Toploti dodajamo elektriko

Odločite se za akcijo Toploti dodajamo elektriko 2019 in s tem za dobavo toplote in električne energije pri Energetiki Ljubljana*!

*Ponudba za gospodinjske odjemalce električne energije z individualnim odjemnim mestom in gospodinjske odjemalce toplote z individualnim in skupnim odjemnim mestom.

Akcija toploti dodajamo elektriko 2019 traja od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019.

Večkratno pridobite:

 • Znižano akcijsko neto ceno električne energije
  VT (EUR/kWh) 
MT (EUR/kWh)

ET (EUR/kWh)
 Cena brez DDV
0,06295
0,03495
0,05395
 Cena z DDV
0,07680
0,04264
0,06582

Neto cena za dobavo električne energije ne vključuje stroškov dostopa do distribucijskega omrežja električne energije, prispevkov, DDV in drugih dajatev, predpisanih s strani države.

Cena toplotne energije se obračunava v skladu z vsakokrat veljavnim uradnim cenikom Energetike Ljubljana.

 • Zagotovljeno navzgor zamejeno ceno za čas vezave enega leta za električno energijo
Prijava

Toploti in plinu dodajamo elektriko 2019

Odločite se za akcijo Toploti in plinu dodajamo elektriko 2019 in s tem za dobavo toplote, zemeljskega plina in električne energije pri Energetiki Ljubljana.*

*Ponudba za gospodinjske odjemalce zemeljskega plina z individualnim odjemnim mestom z letno porabo zemeljskega plina do 5.385 kWh (prodajne skupine PS1 in PS2), gospodinjske odjemalce električne energije z individualnim odjemnim mestom in gospodinjske odjemalce toplote z individualnim in skupnim odjemnim mestom.

Akcija Toploti in plinu dodajamo elektriko 2019 traja od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019.

Večkratno pridobite:

 • Znižano akcijsko neto ceno zemeljskega plina

 EUR/kWh
 Cena brez DDV0,02485
 Cena z DDV
0,03032


 • Znižano akcijsko neto ceno električne energije
  VT (EUR/kWh) MT (EUR/kWh) ET (EUR/kWh)
 Cena brez DDV0,062950,03495 0,05395
 Cena z DDV0,076800,04264 0,06582

Neto cena za dobavo zemeljskega plina in električne energije ne vključuje stroškov dostopa do distribucijskega omrežja zemeljskega plina in električne energije, prispevkov, DDV in drugih dajatev, predpisanih s strani države.

Cena toplotne energije se obračunava v skladu z vsakokrat veljavnim uradnim cenikom Energetike Ljubljana.

 • Zagotovljeno navzgor zamejeno ceno za čas vezave enega leta za zemeljski plin in električno energijo
Prijava

Toploti dodajamo elektriko (priključitev ali obnova)

Ugodna ponudba, če se prvič priključujete na sistem daljinskega ogrevanja v lasti Energetike Ljubljana oziroma obnavljate toplotno postajo, ki je priključena na sistem daljinskega ogrevanja Energetike Ljubljana v lastni režiji ali z izvajalcem Energetiko Ljubljana*.

*Ponudba za gospodinjske odjemalce električne energije z individualnim odjemnim mestom in gospodinjske odjemalce toplote z individualnim in skupnim odjemnim mestom.

Akcija Toploti dodajamo elektriko - inv 2019 traja od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019.

Večkratno pridobite:

 • Znižano akcijsko neto ceno električne energije
  VT (EUR/kWh)
 MT (EUR/kWh) ET (EUR/kWh)
 Cena brez DDV0,061950,033950,05295
 Cena z DDV0,075580,041420,06460

Neto cena za dobavo električne energije ne vključuje stroškov dostopa do distribucijskega omrežja električne energije, prispevkov, DDV in drugih dajatev, predpisanih s strani države.

Cena toplotne energije se obračunava v skladu z vsakokrat veljavnim uradnim cenikom Energetike Ljubljana.

 • Zagotovljeno navzgor zamejeno ceno za čas vezave enega leta za električno energijo
Prijava

Cenik za tarifne skupine toplote

Cenik za tarifne skupine toplote zajema:

 • cenik toplote za namen ogrevanja prostorov,
 • cenik toplote za namen priprave sanitarne tople vode,
 • cenik toplote za namen tehnoloških procesov - distribucijski parovodni sistem "TOŠ",
 • cenik toplote za namen tehnoloških procesov - distribucijski parovodni sistem "TE-TOL".

Veljaven cenik je v spodnji datoteki.

Cenik velja od 15. 9. 2018 dalje.

Ponudba za dodatne prihranke in ugodnosti

Daljinsko ogrevanje - priključitev ali obnova

Celovite rešitve na enem mestu

Portal MOJ RAČUN

24/7 pregled nad vašimi storitvami pri Energetiki Ljubljana