Izberite kombinacijo storitev in izpolnite obrazec

Po vnosu podatkov in oddaji elektronskega obrazca, vam v podpis pošljemo potrebne dokumente za aktivacijo izbrane storitve.

Plinu dodajamo elektriko

S pristopom k akciji Plinu dodajamo elektriko 2019 si zagotovite znižane cene zemeljskega plina in električne energije pri Energetiki Ljubljana.* 

*Ponudba za gospodinjske odjemalce z individualnim odjemnim mestom (gospodinjski odjemalci zemeljskega plina z letno porabo zemeljskega plina od 2.155 kWh do 107.690 kWh (prodajne skupine PS2 do PS6) in gospodinjski odjemalci električne energije).

Akcija Plinu dodajamo elektriko 2019 traja od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019.

Toploti dodajamo elektriko

Odločite se za akcijo Toploti dodajamo elektriko 2019 in s tem za dobavo toplote in električne energije pri Energetiki Ljubljana*!

*Ponudba za gospodinjske odjemalce električne energije z individualnim odjemnim mestom in gospodinjske odjemalce toplote z individualnim in skupnim odjemnim mestom.

Akcija toploti dodajamo elektriko 2019 traja od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019.

Toploti in plinu dodajamo elektriko 2019

Odločite se za akcijo Toploti in plinu dodajamo elektriko 2019 in s tem za dobavo toplote, zemeljskega plina in električne energije pri Energetiki Ljubljana.*

*Ponudba za gospodinjske odjemalce zemeljskega plina z individualnim odjemnim mestom z letno porabo zemeljskega plina do 5.385 kWh (prodajne skupine PS1 in PS2), gospodinjske odjemalce električne energije z individualnim odjemnim mestom in gospodinjske odjemalce toplote z individualnim in skupnim odjemnim mestom.

Akcija Toploti in plinu dodajamo elektriko 2019 traja od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019.

Toploti dodajamo elektriko (priključitev ali obnova)

Ugodna ponudba, če se prvič priključujete na sistem daljinskega ogrevanja v lasti Energetike Ljubljana oziroma obnavljate toplotno postajo, ki je priključena na sistem daljinskega ogrevanja Energetike Ljubljana v lastni režiji ali z izvajalcem Energetiko Ljubljana*.

*Ponudba za gospodinjske odjemalce električne energije z individualnim odjemnim mestom in gospodinjske odjemalce toplote z individualnim in skupnim odjemnim mestom.

Akcija Toploti dodajamo elektriko - inv 2019 traja od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019.

Plinu dodajamo elektriko (priključitev ali obnova)

Ugodna ponudba, če se prvič priključujete na distribucijski sistem zemeljskega plina v lasti Energetike Ljubljana oziroma obnavljate plinski kotel v stavbi, ki je priključena na distribucijski sistem zemeljskega plina Energetike Ljubljana v lastni režiji ali z izvajalcem Energetiko Ljubljana.*

*Ponudba za gospodinjske odjemalce z individualnim odjemnim mestom (gospodinjski odjemalci zemeljskega plina z letno porabo zemeljskega plina do  48.461 kWh (prodajna skupina do PS5) in gospodinjske odjemalce električne energije).

Akcija Plinu dodajamo elektriko - inv 2019 traja od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019.