Izberite kombinacijo storitev in izpolnite obrazec

Po vnosu podatkov in oddaji elektronskega obrazca, vam v podpis pošljemo potrebne dokumente za aktivacijo izbrane storitve.

Toploti dodajamo elektriko (priključitev ali obnova)

Akcija Toploti dodajamo elektriko (INV) - JESEN 2020 je namenjena tistim, ki se prvič priključujete na sistem daljinskega ogrevanja v lasti Energetike Ljubljana oziroma obnavljate toplotno postajo, ki je priključena na sistem daljinskega ogrevanja Energetike Ljubljana v lastni režiji ali z izvajalcem Energetiko Ljubljana*.

Akcija velja od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020.

*Ponudba za gospodinjske odjemalce električne energije z individualnim odjemnim mestom in gospodinjske odjemalce toplote z individualnim in skupnim odjemnim mestom.


Plinu dodajamo elektriko (priključitev ali obnova)

Akcija Plinu dodajamo elektriko (INV) - JESEN 2020 je namenjena tistim, se prvič priključujete na distribucijski sistem zemeljskega plina v lasti Energetike Ljubljana oziroma obnavljate plinski kotel v stavbi, ki je priključena na distribucijski sistem zemeljskega plina Energetike Ljubljana v lastni režiji ali z izvajalcem Energetiko Ljubljana.*

Akcija velja od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020.

*Ponudba za gospodinjske odjemalce z individualnim odjemnim mestom (gospodinjski odjemalci zemeljskega plina z letno porabo zemeljskega plina do  48.461 kWh (prodajna skupina do PS5) in gospodinjske odjemalce električne energije).


Plinu dodajamo elektriko

S pristopom k akciji Plinu dodajamo elektriko - JESEN 2020 si zagotovite znižani ceni zemeljskega plina in električne energije pri Energetiki Ljubljana.* 

Akcija velja od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020.

*Ponudba za gospodinjske odjemalce z individualnim odjemnim mestom (gospodinjski odjemalci zemeljskega plina z letno porabo zemeljskega plina od 2.155 kWh do 107.690 kWh (prodajne skupine PS2 do PS6) in gospodinjski odjemalci električne energije).


Toploti dodajamo elektriko

Odločite se za akcijo Toploti dodajamo elektriko - JESEN 2020 in s tem za dobavo toplote in električne energije pri Energetiki Ljubljana!*

Akcija velja od 1. 10 2020 do 31. 12. 2020.

*Ponudba za gospodinjske odjemalce električne energije z individualnim odjemnim mestom in gospodinjske odjemalce toplote z individualnim in skupnim odjemnim mestom.


Toploti in plinu dodajamo elektriko

Odločite se za akcijo Toploti in plinu dodajamo elektriko - JESEN 2020 in s tem za dobavo toplote, zemeljskega plina in električne energije pri Energetiki Ljubljana.*

Akcija velja od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020.

*Ponudba za gospodinjske odjemalce zemeljskega plina z individualnim odjemnim mestom z letno porabo zemeljskega plina do 5.385 kWh (prodajne skupine PS1 in PS2), gospodinjske odjemalce električne energije z individualnim odjemnim mestom in gospodinjske odjemalce toplote z individualnim in skupnim odjemnim mestom.