Vsak korak šteje
Preklopite na zeleno elektriko.

Pomen elektrike

Električna energija je najbolj vsestransko uporaben energent, ki ga ne moremo nadomestiti z nobenim drugim virom energije. Je povsod v našem življenju. Z njo osvetljujemo naše domove, kuhamo, gledamo televizijo ... Električna energija v baterijah napaja naše telefone, naprave, aparate in avtomobile. Je ena izmed največjih odkritij človeštva.

Zelena elektrika

Gre za električno energijo, ki je proizvedena iz okolju in družbi prijaznejših obnovljivih virov energije. Ker električne energije ne moremo videti, otipati ali okusiti, se zelena elektrika po uporabi ne razlikuje od ostale elektrike v omrežju. Razlikuje se edino v tem, iz katerega vira je nastala.

Akcija vključuje:

  • elektriko iz biomase s potrdilom o izvoru
  • zajamčeno ceno za 12 mesecev
  • članstvo v Klubu Zvestoba ogreva

Prednosti:

  • lokalno obnovljiv vir energije
  • prijazno do okolja
  • brez dodatnih stroškov

Naloga vseh nas je, da skrbimo za to, da so negativni učinki proizvodnje in porabe električne energije čim manjši.

Z odločitvijo za zeleno elektriko pomagate ustvarjati čistejšo prihodnost.

Cenik za dobavo električne energije za gospodinjske odjemalce

Električna energijaVT (EUR/kWh)MT (EUR/kWh)ET (EUR/kWh)
Cena brez DDV0,087950,054950,07695
Cena z DDV0,107300,067040,09388

Neto cena akcije za dobavo električne energije vključuje dobavo zelene električne energije, ki je proizvedena na okolju prijaznejši način, kar se dokazuje z razveljavitvijo ustrezne količine potrdil o izvoru električne energije. Neto cena akcije za dobavo električne energije ne vključuje cene za uporabo omrežja, trošarine, prispevkov in drugih zakonsko določenih dajatev. Cenik velja od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022.

Dodatki, ki so k ceni električne energije obračunani na podlagi obveznih določil

DodatekPrispevek za delovanje operaterja trgaPrispevek za energetsko učinkovitostTrošarinaPrispevek OVE + SPTE
Cena v EUR/kWh brez DDV0,000130,000800,003050,73896
Cena v EUR/kWh z DDV0,000160,000980,003720,90153
ZakonodajaUradni list RS, št. 39/2015Uradni list RS, št. 96/2014Uradni list RS, št. 62/2016Uradni list RS, št. 56/2015

Odjemalcem je skladno z določili Agencije za energijo obračunana omrežnina, ki je določena na tej povezavi.

V primeru sklepanja pogodb na daljavo, ima gospodinjski odjemalec oziroma kupec skladno z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, pravico odstopiti od Pogodbe v roku 14 dni od sklenitve Pogobe brez navedbe razlogov. Pogoji za odstop in Izjava za odstop so dostopni med spodnjimi dokumenti.

»Naša zelena elektrika«

V Energetiki Ljubljana zeleno električno energijo proizvajamo iz lesne biomase, ki je lokalno obnovljiv vir energije. Gozdovi so naše naravno bogastvo in z njimi biomasa kot vir energije. Z uporabo biomase izkoriščamo energijo, ki jo je narava uskladiščila v lesu. Električna energija, ki jo dobavljamo svojim odjemalcem, je v veliki večini proizvedena v soproizvodnji, kar pomeni, da je slednja proizvedena sočasno s toploto za potrebe sistema daljinskega ogrevanja. To je energetsko najbolj učinkovit način izrabe goriva.

Potrdilo o izvoru

S potrdili Agencije za energijo o razveljavitvi potrdil o izvoru električne energije zagotavljamo, da je bila vse električna energija, ki smo jo dobavili našim gospodinjskim odjemalcem v preteklem letu proizvedena iz obnovljivih virov. Dobavitelji smo informacije glede strukture proizvodnih virov dobavljene električne energije dolžni objavljati za preteklo koledarsko leto v obdobju od 1. julija tekočega koledarskega leta do 30. junija leta, ki sledi tekočemu koledarskemu letu.