Sofinanciranje

Sofinanciranje

Energetika Ljubljana bo pri končnih odjemalcih, ki spadajo v eno izmed naslednji skupin:

pravne osebe javnega prava (npr. javni sklad, javna agencija, zavod, ustanova, društvo, registrirana cerkev, ali druga verska skupnost ipd.),
lokalne skupnosti,
gospodarske družbe in samostojni podjetniki,

ki so investitorji in končni odjemalci in katerim bo izvedba ukrepa učinkovite rabe energije omogočila doseganje prihrankov energije oziroma zmanjšanje rabe energije sofinancirala nekatere ukrepe:

1. učinkovite rabe in večje rabe obnovljivih virov energije pri proizvodnji toplote v javnem in storitvenem sektorju ter industriji,
2. učinkovite rabe energije v stanovanjskih stavbah,
3. učinkovite rabe energije v prometu,
4. za povečanje učinkovitosti sistemov daljinskega ogrevanja ter
5. za povečanje učinkovitosti v sektorjih pretvorbe, distribucije in prenosa energije, vključno z infrastrukturo za učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje.

Za sofinanciranje lahko zaprosijo tudi energetski pogodbeniki in izvajalci ukrepa.

Višina subvencije je od 13,00 EUR na MWh prihranka energije doseženega s sofinanciranim ukrepom učinkovite rabe energije oziroma največ 30 odstotkov vrednosti naložbe za izvedbo ukrepa. Skupna višina sredstev za sofinanciranje znaša 100.100,00 EUR.

Splošni pogoji za sofinanciranje ukrepov učinkovite rabe energije URE-SUB-2020-01 veljajo od 1. avgusta 2020 do 31. decembra 2020 oziroma do sredstev. Pogoji in obrazci so na voljo na tej povezavi