Sofinanciranje

Sofinanciranje

Energetika Ljubljana bo pri končnih odjemalcih sofinancirala nekatere ukrepe:

1. učinkovite rabe in večje rabe obnovljivih virov energije pri proizvodnji toplote v javnem in storitvenem sektorju ter
industriji,
2. učinkovite rabe energije v eno-, dvo- in večstanovanjskih stavbah,
3. učinkovite rabe energije v prometu,
4. za povečanje učinkovitosti sistemov daljinskega ogrevanja ter
5. za povečanje učinkovitosti v sektorjih pretvorbe, distribucije in prenosa energije, vključno z infrastrukturo za učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje.

Višina subvencije je od 13,00 EUR na MWh prihranka energije doseženega s sofinanciranim ukrepom učinkovite rabe energije. Skupna višina sredstev za sofinanciranje znaša 62.000,00 EUR.

Splošni pogoji za sofinanciranje ukrepov učinkovite rabe energije URE-SUB-2019-04 veljajo od 30. oktobra 2019 do preklica
oziroma najdlje do 31. decembra 2019
. Pogoji in obrazci so na voljo na tej povezavi