Ceniki in dokumenti

Ceniki


Zemeljski plin

Cenik za dobavo zemeljskega plina - 1. 1. 2019

Cenik za distribucijo zemeljskega plina po odjemnih skupinah - 1. 1. 2019

Cenik za prispevek za povečanje energetske učinkovitosti - 1. 1. 2019

Cenik storitev operaterja distribucijskega sistema - 1. 1. 2019

Cenik za izvajanje meritev - 1. 1. 2019

Cenik storitev dobavitelja zemeljskega plina - 1. 1. 2019


Zemeljski plin na območju Občine Grosuplje

Splošni pogodbeni odnosi

Cenik in metodologija spreminjanja cen JPE

Veljavni cenik oskrbe s popustom


Daljinsko ogrevanje

Cenik za posamezne tarifne skupine toplote - 1. 4. 2019

Cenik toplote za namen tehnoloških procesov - distribucijski parovodni sistem TE-TOL - 1. 4. 2019

Cenik toplote za namen tehnoloških procesov - distribucijski parovodni sistem TOŠ - 1. 4. 2019

Cenik storitev Sektorja za distribucijo toplote - 1. 1. 2018


Električna energija

Cenik za dobavo električne energije gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem - 1. 4. 2016

Tarifne postavke omrežnine za prenosni in distribucijski sistem za leto 2018

Cenik storitev dobavitelja električne energije - 1. 1. 2018


Hlajenje

Cenik za tarifne skupine toplote za namen hlajenja - 1. 4. 2019


CNG - Stisnjen zemeljski plin

Cenik CNG - 1. 10. 2015


LNG - Utekočinjen zemeljski plin

Cenik LNG


Storitve

Cenik akcije zelena energija 2018 - 11. 9. 2018

Cenik akcije toploti dodajamo elektriko 2018/2 - INV - 1. 7. 2018

Cenik akcije plinu dodajamo elektriko 2018/2 - INV - 1. 7. 2018

Cenik akcije plinu dodajamo elektriko 2018/2 - 1. 7. 2018

Cenik akcije toploti in plinu dodajamo elektriko 2018/2 - 1. 7. 2018

Cenik akcije toploti dodajamo elektriko 2018/2 - 1. 7. 2018

Cenik akcije toploti dodajamo elektriko 2018 - 6.1.2018

Cenik akcije plinu dodajamo elektriko 2018 - 6. 1. 2018

Cenik akcije toploti in plinu dodajamo elektriko 2018 - 6. 1. 2018

Cenik akcije vedno polni energije 2017 - plin - 6. 9. 2017

Cenik akcije vedno polni energije 2017 - plin in elektrika - 6. 9. 2017

Cenik akcije ohrani in prihrani 2017 - plin - 19. 5. 2017

Cenik akcije ohrani in prihrani 2017 - plin in elektrika - 19. 5. 2017

Cenik akcije plinu dodajamo elektriko 2017 – 19. 5. 2017

Cenik akcije toploti dodajamo elektriko 2017 – 19. 5. 2017

Cenik akcije toploti in plinu dodajamo elektriko 2017 – 19. 5. 2017

Cenik akcije plinu dodajamo elektriko - 19. 5. 2017

Cenik akcije toploti dodajamo elektriko - 19. 5. 2017

Cenik akcije toploti in plinu dodajamo elektriko - 19. 5. 2017

Cenik akcije plinu dodajamo elektriko 2018 - inv - 1. 2. 2018

Cenik akcije toploti dodajamo elektriko 2018 - inv - 1. 2. 2018

Cenik akcije energetska izkaznica – cenejša elektrika

Cenik akcije ohrani vročo ceno plina - 8. 8. 2017

Cenik akcije Pomladni paket ZaVzet - 13. 3. 2018

Cenik izdelave energetske izkaznice

Obrazci

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov GDPR

Izjava kupca o pristopu k akciji Plinu dodajamo elektriko 2019

Izjava kupca o pristopu k akciji Toploti dodajamo elektriko 2019

Izjava kupca o pristopu k akciji Toploti in plinu dodajamo elektriko 2019

Izjava kupca o pristopu k akciji Plinu dodajamo elektriko - inv 2019

Izjava kupca o pristopu k akciji Toploti dodajamo elektriko - inv 2019

Izjava kupca o sodelovanju v akciji zelena energija - 11. 9. 2018

Izjava kupca o sodelovanju v akciji toploti dodajamo elektriko 2018/2 - 1. 7. 2018

Izjava kupca o sodelovanju v akciji toploti in plinu dodajamo elektriko 2018/2 - 1. 7. 2018

Izjava kupca o sodelovanju v akciji plinu dodajamo elektriko 2018/2 - 1. 7. 2018

Izjava kupca o sodelovanju v akciji plinu dodajamo elektriko 2018/2 - INV - 1. 7. 2018

Izjava kupca o sodelovanju v akciji toploti dodajamo elektriko 2018/2 - INV - 1. 7. 2018

Izjava kupca o sodelovanju v akciji plinu dodajamo elektriko 2018 - 6. 1. 2018

Izjava kupca o sodelovanju v akciji toploti dodajamo elektriko 2018 - 6.1.2018

Izjava kupca o sodelovanju v akciji toploti in plinu dodajamo elektriko 2018 - 6. 1. 2018

Izjava kupca akcije vedno polni energije 2017 - plin

Izjava kupca akcije vedno polni energije 2017 - plin in elektrika

Izjava kupca o sodelovanju v akciji ohrani in prihrani 2017 - plin

Izjava kupca o sodelovanju v akciji ohrani in prihrani 2017 - plin in elektrika

Izjava kupca o sodelovanju v akciji plinu dodajamo elektriko 2017

Izjava kupca o sodelovanju v akciji toploti dodajamo elektriko 2017

Izjava kupca o sodelovanju v akciji toploti in plinu dodajamo elektriko 2017

Izjava kupca o sodelovanju v akciji plinu dodajamo elektriko 2018 - inv

Izjava kupca o sodelovanju v akciji toploti dodajamo elektriko 2018 - inv

Izjava kupca o sodelovanju v akciji energetska izkaznica – cenejša elektrika

Izjava kupca o sodelovanju v akciji ohrani vročo ceno plina

Izjava kupca o sodelovanje v akciji Pomladni paket ZaVzet

Izjava o zaključku naložbe URE-SUB_2017_02 - 15.4.2018

Izjava o zaključku naložbe URE-SUB_2018_01

Pogoji ugodnosti pri nakupu energetskih storitev Energetike Ljubljana d.o.o.

Obrazec za zamenjavo dobavitelja zemeljskega plina

Dopolnitev vloge

Vloga za izdajo soglasja

Vloga za izdajo soglasja - Grosuplje

Reklamacija računa

Zahtevek za izdelavo izrednega obračuna

Zahtevek za spremembo odjemne skupine in prodajne skupine

Izjava naročnika gradbene storitve k naročilu

Naročilo storitve - plinska napeljava

Izjava o spremembi osebnih podatkov

Vloga za spremembo plačnika

Vloga za spremembo lastnika

Vloga za izdajo elektronskega računa

Izjava o pristopu k izvajanju storitve Enakomerni mesečni znesek

Vloga za spremembo lastnika na merilnem mestu – elektrika

Soglasje lastnika za evidentiranje plačnika - elektrika

Vloga za evidentiranje naslova za pošiljanje pošte – elektrika

Zahteva za menjavo dobavitelja - elektrika

Pooblastilo za posredovanje merilnih podatkov - elektrika

Vloga lastnika za odklop - elektrika

Soglasje solastnikov za evidentiranje lastnika merilnega mesta - elektrika

Pooblastilo - elektrika

Vloga za spremembo moči obračunskih varovalk - elektrika

Vloga za spremembo vrste obračuna - elektrika

Izjava o spremembi osebnih podatkov - elektrika

Naročilnica za izdajo katastrskih podatkov

Naročilnica za zakoličbo in nadzor

Izjava potencialnega sodediča - elektrika

Vloga za spremembo vrste merjenja in/ali obračuna - elektrika

Vloga za spremembo nazivne jakosti omejevalca toka v okviru priključne moči - elektrika

Naročilnica za izdelavo energetske izkaznice

Pristopna izjava v Klub Zvestoba ogreva

Kontrolni seznam za pregled plinske napeljave


Splošni pogoji in drugo

Splošni pogoji Kluba Zvestoba ogreva 2019

Pogoji ugodnosti pri nakupu energetskih storitev Energetike Ljubljana d.o.o.

Šport Ljubljana - ponudba za Klub Zvestoba ogreva 2019

Splošni pogoji za prodajo in nakup električne energije za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce - 1.1.2019

Splošni pogoji akcije Toploti in plinu dodajamo elektriko 2019

Splošni pogoji akcije Toploti dodajamo elektriko 2019

Splošni pogoji akcije Toploti dodajamo elektriko - inv 2019

Splošni pogoji akcije Plinu dodajamo elektriko 2019

Splošni pogoji akcije Plinu dodajamo elektriko - inv 2019

Sprememba št. 1 splošnih pogojev akcije Toploti in plinu dodajamo elektriko 2019

Sprememba št. 1 splošnih pogojev akcije Toploti dodajamo elektriko 2019

Sprememba št. 1 splošnih pogojev akcije Toploti dodajamo elektriko - inv 2019

Sprememba št. 1 splošnih pogojev akcije Plinu dodajamo elektriko 2019

Sprememba št. 1 splošnih pogojev akcije Plinu dodajamo elektriko - inv 2019

Sprememba št. 2 splošnih pogojev akcije Toploti in plinu dodajamo elektriko 2019

Sprememba št. 2 splošnih pogojev akcije Toploti dodajamo elektriko 2019

Sprememba št. 2 splošnih pogojev akcije Toploti dodajamo elektriko - inv 2019

Sprememba št. 2 splošnih pogojev akcije Plinu dodajamo elektriko 2019

Sprememba št. 2 splošnih pogojev akcije Plinu dodajamo elektriko - inv 2019

Splošni pogoji akcije zelena energija 2018 - 11. 9. 2018

Splošni pogoji akcije plinu dodajamo elektriko 2018/2 - INV - 1. 7. 2018

Splošni pogoji akcije toploti dodajamo elektriko 2018/2 - INV - 1. 7 . 2018

Splošni pogoji akcije plinu dodajamo elektriko 2018/2 - 1. 7. 2018

Splošni pogoji akcije toploti in plinu dodajamo elektriko 2018/2 - 1. 7. 2018

Splošni pogoji akcije toploti dodajamo elektriko 2018/2 - 1. 7. 2018

Splošni pogoji akcije plinu dodajamo elektriko 2018 - 8. 1. 2018

Splošni pogoji akcije Toploti in plinu dodajamo elektriko 2018 - 8. 1. 2018

Splošni pogoji akcije toploti dodajamo elektriko 2018 - 6.1.2018

Splošni pogoji akcije vedno polni energije 2017 - plin - 6. 9. 2017

Sprememba št. 1 splošnih pogojev akcije vedno polni energije - plin - 4. 12. 2017

Splošni pogoji akcije vedno polni energije 2017 - plin in elektrika - 6. 9. 2017

Sprememba št. 1 splošnih pogojev akcije vedno polni energije - plin in elektrika - 4. 12. 2017

Splošni pogoji akcije ohrani in prihrani 2017 - plin - 19. 5. 2017

Sprememba št. 1 splošnih pogojev akcije ohrani in prihrani 2017 - plin - 14. 6. 2017

Sprememba št. 2 splošnih pogojev akcije ohrani in prihrani 2017 - plin - 14. 7. 2017

Sprememba št. 3 splošnih pogojev akcije ohrani in prihrani 2017 - plin - 4. 8. 2017

Sprememba št. 4 splošnih pogojev akcije ohrani in prihrani 2017 - plin - 31. 08 .2017

Splošni pogoji akcije ohrani in prihrani 2017 - plin in elektrika - 19. 5. 2017

Sprememba št. 1 splošnih pogojev akcije ohrani in prihrani 2017 - plin in elektrika - 14. 6. 2017

Sprememba št. 2 splošnih pogojev akcije ohrani in prihrani 2017 - plin in elektrika - 14. 7. 2017

Sprememba št. 3 splošnih pogojev akcije ohrani in prihrani 2017 - plin in elektrika - 4. 8. 2017

Sprememba št. 4 splošnih pogojev akcije ohrani in prihrani 2017 - plin in elektrika - 31. 08. 2017

Splošni pogoji za prodajo in nakup zemeljskega plina - 1. 3. 2017

Splošni pogoji za prodajo in nakup električne energije za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce - 3. 5. 2017

Splošni pogoji za prodajo in nakup električne energije za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce - 1. 11. 2017

Splošni pogoji akcije plinu dodajamo elektriko

Sprememba št. 1 splošnih pogojev akcije plinu dodajamo elektriko - 26. 4. 2016

Sprememba št. 2 splošnih pogojev akcije plinu dodajamo elektriko - 20. 6. 2016

Sprememba št. 3 splošnih pogojev akcije plinu dodajamo elektriko - 1.10.2016

Sprememba št. 4 splošnih pogojev akcije plinu dodajamo elektriko - 1. 11. 2016

Sprememba št. 5 splošnih pogojev akcije plinu dodajamo elektriko - 1. 1. 2017

Sprememba št. 6 splošnih pogojev akcije plinu dodajamo elektriko - 13. 1. 2017

Sprememba št. 7 splošnih pogojev akcije plinu dodajamo elektriko - 21. 2. 2017

Sprememba št. 8 splošnih pogojev akcije plinu dodajamo elektriko - 19. 5. 2017

Splošni pogoji akcije toploti dodajamo elektriko

Predčasen zaključek akcije toploti dodajamo elektriko 2017

Sprememba št. 1 splošnih pogojev akcije toploti dodajamo elektriko - 20. 6. 2016

Sprememba št. 2 splošnih pogojev akcije toploti dodajamo elektriko - 1.10.2016

Sprememba št. 3 splošnih pogojev akcije toploti dodajamo elektriko - 1. 11. 2016

Sprememba št. 4 splošnih pogojev akcije toploti dodajamo elektriko - 13. 1. 2017

Sprememba št. 5 splošnih pogojev akcije toploti dodajamo elektriko - 21. 2. 2017

Sprememba št. 6 splošnih pogojev akcije toploti dodajamo elektriko - 19. 5. 2017

Splošni pogoji akcije toploti in plinu dodajamo elektriko

Predčasen zaključek akcije toploti in plinu dodajamo elektriko 2017

Sprememba št. 1 splošnih pogojev akcije toploti in plinu dodajamo elektriko - 26. 4. 2016

Sprememba št. 2 splošnih pogojev akcije toploti in plinu dodajamo elektriko - 20. 6. 2016

Sprememba št. 3 splošnih pogojev akcije toploti in plinu dodajamo elektriko - 1.10.2016

Sprememba št. 4 splošnih pogojev akcije toploti in plinu dodajamo elektriko - 1. 11. 2016

Sprememba št. 5 splošnih pogojev akcije toploti in plinu dodajamo elektriko - 1. 1. 2017

Sprememba št. 6 splošnih pogojev akcije toploti in plinu dodajamo elektriko - 13. 1. 2017

Sprememba št. 7 splošnih pogojev akcije toploti in plinu dodajamo elektriko - 21. 2. 2017

Sprememba št. 8 splošnih pogojev akcije toploti in plinu dodajamo elektriko - 19. 5. 2017

Splošni pogoji akcije plinu dodajamo elektriko 2018 - inv

Sprememba št. 1 splošnih pogojev akcije plinu dodajamo elektriko - inv - 26. 4. 2016

Sprememba št. 2 splošnih pogojev akcije plinu dodajamo elektriko - inv - 1. 11. 2016

Sprememba št. 3 splošnih pogojev akcije plinu dodajamo elektriko - inv - 20. 12. 2016

Sprememba št. 4 splošnih pogojev akcije plinu dodajamo elektriko - inv - 1. 1. 2017

Sprememba št. 5 splošnih pogojev akcije plinu dodajamo elektriko - inv - 26. 5. 2017

Splošni pogoji akcije toploti dodajamo elektriko 2018 – inv

Sprememba št. 1 splošnih pogojev akcije toploti dodajamo elektriko - inv - 20. 12. 2016

Splošni pogoji akcije energetska izkaznica - cenejša elektrika

Sprememba št. 1 Splošnih pogoji akcije energetska izkaznica - cenejša elektrika - 14. 10. 2016

  Reševanje reklamacij in pritožb za gospodinjske odjemalce zemeljskega plina

Sestava proizvodnih virov za proizvodnjo električne energije v letu 2014

Sestava proizvodnih virov za proizvodnjo električne energije v letu 2015

Sestava proizvodnih virov za proizvodnjo električne energije za leto 2016

Sestava proizvodnih virov za proizvodnjo električne energije v letu 2017

Potrdilo o izvoru električne energije za leto 2018

Pogoji ugodnosti pri nakupu energetskih storitev Energetike Ljubljana - 15. 4. 2018

Sprememba št. 1 pogojev ugodnosti pri nakupu energetskih storitev Energetike Ljubljana d.o.o.

Sprememba št. 2 pogojev ugodnosti pri nakupu energetskih storitev Energetike Ljubljana d.o.o.

Sprememba št. 1 splošnih pogojev ugodnosti pri nakupu energetskih storitev Energetike Ljubljana - 27. 10. 2017

  Pogoji ugodnosti pri nakupu energetskih storitev Energetike Ljubljana - 1. 10. 2018

Reševanje reklamacij in pritožb za gospodinjske odjemalce

Splošni pogoji akcije Paket ZaVZET - 10. 11. 2016

Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občina Ljubljana - 1. 1. 2017

Splošni pogoji za pridobitev nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa učinkovite rabe energije - 15. 3. 2017

Sprememba št. 1 splošnih pogojev za pridobitev nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa učinkovite rabe energije - 27. 10 .2017

Sprememba št. 2 splošnih pogojev za pridobitev nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa učinkovite rabe energije

  Splošni pogoji za pridobitev nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa učinkovite rabe energije - 1. 10. 2018

Splošni pogoji akcije plinu dodajamo elektriko 2017– 1. 4. 2017

Sprememba št. 1 splošnih pogojev akcije plinu dodajamo elektriko 2017 - 19. 5. 2017

Splošni pogoji akcije toploti dodajamo elektriko 2017 – 1. 4. 2017

Sprememba št. 1 splošnih pogojev akcije toploti dodajamo elektriko 2017 - 19. 5. 2017

Sprememba št. 2 splošnih pogojev akcije toploti dodajamo elektriko 2017 - 29. 9 . 2017

Splošni pogoji akcije toploti in plinu dodajamo elektriko 2017 – 1. 4. 2017

Sprememba št. 1 splošnih pogojev akcije toploti in plinu dodajamo elektriko 2017 - 19. 5. 2017

Sprememba št. 2 splošnih pogojev akcije toploti in plinu dodajamo elektriko 2017 - 29. 9. 2017

Splošni pogoji poslovanja pri sklepanju pogodb izven poslovnih prostorov - 10. 5. 2017

Splošni pogoji akcije ohrani vročo ceno plina - 8. 8. 2017

Splošni pogoji akcije Nagrajujemo nove člane

Splošni pogoji akcije Pomladni paket ZaVzet

Splošni pogoji za pridobitev nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa učinkovite rabe energije - 15. 3. 2017

Sprememba št. 1 splošnih pogojev za pridobitev nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa učinkovite rabe energije - 27. 10 .2017

Sprememba št. 2 splošnih pogojev za pridobitev nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa učinkovite rabe energije

Vsebina in pogoji izvajanja storitve Enakomerni mesečni znesek

Splošni pogoji Kluba Zvestoba ogreva


Informativni izračun

Pojasnila o delovanju kalkulatorja

Pravno obvestilo


Splošni pogoji nagradnih iger

Vsebina in pogoji nagradne igre "55 nagrad za 55 let daljinskega ogrevanja"

Vsebina in pogoji nagradne igre Vedno polni energije

Sprememba št. 1 vsebine in pogojev nagradne igre Vedno polni energije

Vsebina in pogoji nagradne igre Mesec brezplačne elektrike

Pravila in pogoji foto natečaja #pozdravljenidoma

PiCiPoP turnir z Nipketom

"KAJ POSPEŠI UTRIP TVOJEGA SRCA - JANUAR 2019"

Nagradna igra - koledarji - februar 2019

Vsebina in pogoji nagradne igre "3 meseci brezplačne elektrike" - Sejem Dom

Nagradna igra - tople tačke - marec 2019