Ceniki in dokumenti

Ceniki


Zemeljski plin

Cenik za dobavo zemeljskega plina - 1. 3. 2020

Cenik za distribucijo zemeljskega plina po odjemnih skupinah - 1. 1. 2020

Cenik za prispevek za povečanje energetske učinkovitosti - 1. 1. 2020

Cenik storitev operaterja distribucijskega sistema - 1. 1. 2019

Cenik za izvajanje meritev - 1. 1. 2020 (Tarifna postavka VU)

Cenik za izvajanje meritev - 1. 1. 2020 (Tarifna postavka VL)

Cenik storitev dobavitelja zemeljskega plina - 1. 1. 2020


Zemeljski plin na območju Občine Grosuplje

Splošni pogodbeni pogoji

Cenik in metodologija spreminjanja cen JPE - 1. 4. 2020

Veljavni cenik oskrbe s popustom - 1. 4. 2020


Daljinsko ogrevanje

Cenik za posamezne tarifne skupine toplote - 1. 1. 2020

Cenik za tarifne skupine toplote (para) - TE-TOL - veljavnost 1. 1. 2020

Cenik za tarifne skupine toplote (para) - TOŠ - veljavnost 1. 6. 2020

Cenik storitev - 1. 1. 2020


Električna energija

Cenik za dobavo električne energije gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem - 1. 7. 2019

Tarifne postavke omrežnine za prenosni in distribucijski sistem za leto 2018

Cenik storitev dobavitelja električne energije - 1. 1. 2018


Hlajenje


CNG - Stisnjen zemeljski plin

Cenik CNG - 1. 10. 2015


LNG - Utekočinjen zemeljski plin

Cenik LNG


Storitve

Cenik akcije Plinu dodajamo elektriko - POLETJE 2020

Cenik akcije Plinu dodajamo elektriko (INV) - POLETJE 2020

Cenik akcije Toploti dodajamo elektriko - POLETJE 2020

Cenik akcije Toploti dodajamo elektriko (INV) - POLETJE 2020

Cenik akcije Toploti in plinu dodajamo elektriko - POLETJE 2020

Cenik akcije Plinu dodajamo elektriko 2020

Cenik akcije Plinu dodajamo elektriko INV 2020

Cenik akcije Toploti dodajamo elektriko 2020

Cenik akcije Toploti dodajamo elektriko INV 2020

Cenik akcije Toploti in plinu dodajamo elektriko 2020

Cenik akcije Plinu dodajamo elektriko - JESEN 2019

Cenik akcije Plinu dodajamo elektriko - INV - JESEN 2019

Cenik akcije Toploti dodajamo elektriko - JESEN 2019

Cenik akcije Toploti dodajamo elektriko - INV - JESEN 2019

Cenik akcije Toploti in plinu dodajamo elektriko - JESEN 2019

Cenik akcije Plinu dodajamo elektriko - MORJE 2019

Cenik akcije Plinu dodajamo elektriko - MORJE 2019 - INV

Cenik akcije Toploti dodajamo elektriko - MORJE 2019

Cenik akcije Toploti dodajamo elektriko - MORJE 2019 - INV

Cenik akcije Toploti in plinu dodajamo elektriko - MORJE 2019

Cenik akcije zelena energija 2018 - 11. 9. 2018

Cenik akcije toploti dodajamo elektriko 2018/2 - INV - 1. 7. 2018

Cenik akcije plinu dodajamo elektriko 2018/2 - INV - 1. 7. 2018

Cenik akcije plinu dodajamo elektriko 2018/2 - 1. 7. 2018

Cenik akcije toploti in plinu dodajamo elektriko 2018/2 - 1. 7. 2018

Cenik akcije toploti dodajamo elektriko 2018/2 - 1. 7. 2018

Cenik akcije toploti dodajamo elektriko 2018 - 6.1.2018

Cenik akcije plinu dodajamo elektriko 2018 - 6. 1. 2018

Cenik akcije toploti in plinu dodajamo elektriko 2018 - 6. 1. 2018

Cenik akcije vedno polni energije 2017 - plin - 6. 9. 2017

Cenik akcije vedno polni energije 2017 - plin in elektrika - 6. 9. 2017

Cenik akcije ohrani in prihrani 2017 - plin - 19. 5. 2017

Cenik akcije ohrani in prihrani 2017 - plin in elektrika - 19. 5. 2017

Cenik akcije plinu dodajamo elektriko 2017 – 19. 5. 2017

Cenik akcije toploti dodajamo elektriko 2017 – 19. 5. 2017

Cenik akcije toploti in plinu dodajamo elektriko 2017 – 19. 5. 2017

Cenik akcije plinu dodajamo elektriko - 19. 5. 2017

Cenik akcije toploti dodajamo elektriko - 19. 5. 2017

Cenik akcije toploti in plinu dodajamo elektriko - 19. 5. 2017

Cenik akcije plinu dodajamo elektriko 2018 - inv - 1. 2. 2018

Cenik akcije toploti dodajamo elektriko 2018 - inv - 1. 2. 2018

Cenik akcije energetska izkaznica – cenejša elektrika

Cenik akcije ohrani vročo ceno plina - 8. 8. 2017

Cenik akcije Pomladni paket ZaVzet - 13. 3. 2018

Cenik izdelave energetske izkaznice

Obrazci

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov GDPR

Izjava kupca o pristopu k akciji Plinu dodajamo elektriko - POLETJE 2020

Izjava kupca o pristopu k akciji Plinu dodajamo elektriko (INV) - POLETJE 2020

Izjava kupca o pristopu k akciji Toploti dodajamo elektriko - POLETJE 2020

Izjava kupca o pristopu k akciji Toploti dodajamo elektriko (INV) - POLETJE 2020

Izjava kupca o pristopu k akciji Toploti in plinu dodajamo elektriko - POLETJE 2020

Izjava kupca o pristopu k akciji Plinu dodajamo elektriko 2020

Izjava kupca o pristopu k akciji Plinu dodajamo elektriko INV 2020

Izjava kupca o pristopu k akciji Toploti dodajamo elektriko 2020

Izjava kupca o pristopu k akciji Toploti dodajamo elektriko INV 2020

Izjava kupca o pristopu k akciji Toploti in plinu dodajamo elektriko 2020

Izjava kupca o pristopu k akciji Plinu dodajamo elektriko - JESEN 2019

Izjava o pristopu k akciji Plinu dodajamo elektriko - INV - JESEN 2019

Izjava kupca o pristopu k akciji Toploti dodajamo elektriko - JESEN 2019

Izjava kupca o pristopu k akciji Toploti dodajamo elektriko - INV - JESEN 2019

Izjava kupca o pristopu k akciji Toploti in plinu dodajamo elektriko - JESEN 2019

Obrazec za zamenjavo dobavitelja

Izjava kupca o pristopu k akciji Plinu dodajamo elektriko - MORJE 2019

Izjava kupca o pristopu k akciji Plinu dodajamo elektriko - MORJE 2019 - INV

Izjava kupca o pristopu k akciji Toploti dodajamo elektriko - MORJE 2019

Izjava kupca o pristopu k akciji Toploti dodajamo elektriko - MORJE 2019 - INV

Izjava kupca o pristopu k akciji Toploti in plinu dodajamo elektriko - MORJE 2019

Izjava kupca k akciji Plinu dodajamo elektriko - POLETJE 2019

Izjava kupca k akciji Toploti dodajamo elektriko poletje 2019

Izjava kupca o pristopu k akciji Toploti in plinu dodajamo elektriko 2019

Izjava kupca k akciji Plinu dodajamo elektriko-inv POLETJE 2019

Izjava kupca k akciji Toploti dodajamo elektriko-inv 2019

Izjava kupca o sodelovanju v akciji zelena energija - 11. 9. 2018

Izjava kupca o sodelovanju v akciji toploti dodajamo elektriko 2018/2 - 1. 7. 2018

Izjava kupca o sodelovanju v akciji toploti in plinu dodajamo elektriko 2018/2 - 1. 7. 2018

Izjava kupca o sodelovanju v akciji plinu dodajamo elektriko 2018/2 - 1. 7. 2018

Izjava kupca o sodelovanju v akciji plinu dodajamo elektriko 2018/2 - INV - 1. 7. 2018

Izjava kupca o sodelovanju v akciji toploti dodajamo elektriko 2018/2 - INV - 1. 7. 2018

Izjava kupca o sodelovanju v akciji plinu dodajamo elektriko 2018 - 6. 1. 2018

Izjava kupca o sodelovanju v akciji toploti dodajamo elektriko 2018 - 6.1.2018

Izjava kupca o sodelovanju v akciji toploti in plinu dodajamo elektriko 2018 - 6. 1. 2018

Izjava kupca akcije vedno polni energije 2017 - plin

Izjava kupca akcije vedno polni energije 2017 - plin in elektrika

Izjava kupca o sodelovanju v akciji ohrani in prihrani 2017 - plin

Izjava kupca o sodelovanju v akciji ohrani in prihrani 2017 - plin in elektrika

Izjava kupca o sodelovanju v akciji plinu dodajamo elektriko 2017

Izjava kupca o sodelovanju v akciji toploti dodajamo elektriko 2017

Izjava kupca o sodelovanju v akciji toploti in plinu dodajamo elektriko 2017

Izjava kupca o sodelovanju v akciji plinu dodajamo elektriko 2018 - inv

Izjava kupca o sodelovanju v akciji toploti dodajamo elektriko 2018 - inv

Izjava kupca o sodelovanju v akciji energetska izkaznica – cenejša elektrika

Izjava kupca o sodelovanju v akciji ohrani vročo ceno plina

Izjava kupca o sodelovanje v akciji Pomladni paket ZaVzet

Izjava o zaključku naložbe URE-SUB_2017_02 - 15.4.2018

Izjava o zaključku naložbe URE-SUB_2018_01

Pogoji ugodnosti pri nakupu energetskih storitev Energetike Ljubljana d.o.o.

Obrazec za zamenjavo dobavitelja

Obrazec za sporočanje podatkov o plinskih napravah

Dopolnitev vloge

Vloga za izdajo soglasja

Vloga za izdajo soglasja - Grosuplje

Reklamacija / pritožba

Zahtevek za izdelavo izrednega obračuna

Zahtevek za spremembo odjemne skupine in prodajne skupine

Izjava naročnika gradbene storitve k naročilu

Naročilo storitve - plinska napeljava

Izjava o spremembi osebnih podatkov

Vloga za spremembo plačnika

Vloga za spremembo lastnika

Vloga za izdajo združenega in/ali elektronskega računa

Izjava o pristopu k izvajanju storitve Enakomerni mesečni obrok

Vloga za spremembo lastnika na merilnem mestu – elektrika

Soglasje lastnika za evidentiranje plačnika - elektrika

Vloga za evidentiranje naslova za pošiljanje pošte – elektrika

Zahteva za menjavo dobavitelja - elektrika

Pooblastilo za posredovanje merilnih podatkov - elektrika

Vloga lastnika za odklop - elektrika

Soglasje solastnikov za evidentiranje lastnika merilnega mesta - elektrika

Pooblastilo - elektrika

Vloga za spremembo moči obračunskih varovalk - elektrika

Vloga za spremembo vrste obračuna - elektrika

Izjava o spremembi osebnih podatkov - elektrika

Naročilnica za izdajo katastrskih podatkov

Naročilnica za zakoličbo in nadzor

Izjava potencialnega sodediča - elektrika

Vloga za spremembo vrste merjenja in/ali obračuna - elektrika

Vloga za spremembo nazivne jakosti omejevalca toka v okviru priključne moči - elektrika

Naročilnica za izdelavo energetske izkaznice

Pristopna izjava KLUB ZVESTOBA OGREVA

Kontrolni seznam za pregled plinske napeljave


Splošni pogoji in drugo

Splošni pogoji Kluba Zvestoba ogreva

Splošni pogoji za prodajo in nakup zemeljskega plina - 1. 3. 2017

Splošni pogoji Kluba Zvestoba ogreva

Splošni pogoji za prodajo in nakup električne energije za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce - 1. 11. 2017

Splošni pogoji akcije Plinu dodajamo elektriko - POLETJE 2020

Splošni pogoji akcije Plinu dodajamo elektriko (INV) - POLETJE 2020

Splošni pogoji akcije Toploti dodajamo elektriko - POLETJE 2020

Splošni pogoji akcije Toploti dodajamo elektriko (INV) - POLETJE 2020

Splošni pogoji akcije Toploti in plinu dodajamo elektriko - POLETJE 2020

Splošni pogoji akcije Plinu dodajamo elektriko 2020

Splošni pogoji akcije Plinu dodajamo elektriko INV 2020

Splošni pogoji akcije Toploti dodajamo elektriko 2020

Splošni pogoji akcije Toploti dodajamo elektriko INV 2020

Splošni pogoji akcije Toploti in plinu dodajamo elektriko 2020

Splošni pogoji akcije Plinu dodajamo elektriko - JESEN 2019

Splošni pogoji akcije Plinu dodajamo elektriko - INV - JESEN 2019

Splošni pogoji akcije Toploti dodajamo elektriko - JESEN 2019

Splošni pogoji akcije Toploti dodajamo elektriko - INV - JESEN 2019

Splošni pogoji akcije Toploti in plinu dodajamo elektriko - JESEN 2019

Splošni pogoji poslovanja pri sklepanju pogodb izven poslovnih prostorov

Pogoji ugodnosti pri nakupu energetskih storitev Energetike Ljubljana d.o.o.

Šport Ljubljana - ponudba za Klub Zvestoba ogreva 2019

Splošni pogoji za prodajo in nakup električne energije za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce - 1. 1. 2019

Splošni pogoji akcije Plinu dodajamo elektriko - MORJE 2019

Splošni pogoji akcije Plinu dodajamo elektriko - MORJE 2019 - INV

Splošni pogoji akcije Toploti dodajamo elektriko - MORJE 2019

Splošni pogoji akcije Toploti dodajamo elektriko - MORJE 2019 - INV

Splošni pogoji akcije Toploti in plinu dodajamo elektriko - MORJE 2019

Sprememba št. 1 Splošnih pogojev akcije Plinu dodajamo elektriko - POLETJE 2019

Sprememba št. 1 Splošnih pogojev akcije Plinu dodajamo elektriko - POLETJE 2019 - INV

Sprememba št. 1 Splošnih pogojev akcije Toploti dodajamo elektriko - POLETJE 2019

Sprememba št. 1 Splošnih pogojev akcije Toploti dodajamo elektriko - POLETJE 2019 - INV

Sprememba št. 1 Splošnih pogojev akcije Toploti in plinu dodajamo elektriko - POLETJE 2019

Splošni pogoji akcije Toploti in plinu dodajamo elektriko - poletje 2019

Splošni pogoji akcije Toploti dodajamo elektriko 2019

Splošni pogoji akcije Toploti dodajamo elektriko - inv poletje 2019

Splošni pogoji akcije Plinu dodajamo elektriko poletje 2019

Splošni pogoji akcije Plinu dodajamo elektriko-inv poletje 2019

Sprememba št. 1 splošnih pogojev akcije Toploti in plinu dodajamo elektriko 2019

Sprememba št. 1 splošnih pogojev akcije Toploti dodajamo elektriko 2019

Sprememba št. 1 splošnih pogojev akcije Toploti dodajamo elektriko - inv 2019

  Sprememba št. 1 splošnih pogojev akcije Plinu dodajamo elektriko 2019

Sprememba št. 1 splošnih pogojev akcije Plinu dodajamo elektriko - inv 2019

Sprememba št. 2 splošnih pogojev akcije Toploti in plinu dodajamo elektriko 2019

Sprememba št. 2 splošnih pogojev akcije Toploti dodajamo elektriko 2019

Sprememba št. 2 splošnih pogojev akcije Toploti dodajamo elektriko - inv 2019

Sprememba št. 2 splošnih pogojev akcije Plinu dodajamo elektriko 2019

Sprememba št. 2 splošnih pogojev akcije Plinu dodajamo elektriko - inv 2019

Splošni pogoji akcije zelena energija 2018 - 11. 9. 2018

Splošni pogoji akcije plinu dodajamo elektriko 2018/2 - INV - 1. 7. 2018

Splošni pogoji akcije toploti dodajamo elektriko 2018/2 - INV - 1. 7 . 2018

Splošni pogoji akcije plinu dodajamo elektriko 2018/2 - 1. 7. 2018

Splošni pogoji akcije toploti in plinu dodajamo elektriko 2018/2 - 1. 7. 2018

Splošni pogoji akcije toploti dodajamo elektriko 2018/2 - 1. 7. 2018

Splošni pogoji akcije plinu dodajamo elektriko 2018 - 8. 1. 2018

Splošni pogoji akcije Toploti in plinu dodajamo elektriko 2018 - 8. 1. 2018

Splošni pogoji akcije toploti dodajamo elektriko 2018 - 6.1.2018

Splošni pogoji akcije vedno polni energije 2017 - plin - 6. 9. 2017

Sprememba št. 1 splošnih pogojev akcije vedno polni energije - plin - 4. 12. 2017

Splošni pogoji akcije vedno polni energije 2017 - plin in elektrika - 6. 9. 2017

Sprememba št. 1 splošnih pogojev akcije vedno polni energije - plin in elektrika - 4. 12. 2017

Splošni pogoji akcije ohrani in prihrani 2017 - plin - 19. 5. 2017

Sprememba št. 1 splošnih pogojev akcije ohrani in prihrani 2017 - plin - 14. 6. 2017

Sprememba št. 2 splošnih pogojev akcije ohrani in prihrani 2017 - plin - 14. 7. 2017

Sprememba št. 3 splošnih pogojev akcije ohrani in prihrani 2017 - plin - 4. 8. 2017

Sprememba št. 4 splošnih pogojev akcije ohrani in prihrani 2017 - plin - 31. 08 .2017

Splošni pogoji akcije ohrani in prihrani 2017 - plin in elektrika - 19. 5. 2017

Sprememba št. 1 splošnih pogojev akcije ohrani in prihrani 2017 - plin in elektrika - 14. 6. 2017

Sprememba št. 2 splošnih pogojev akcije ohrani in prihrani 2017 - plin in elektrika - 14. 7. 2017

Sprememba št. 3 splošnih pogojev akcije ohrani in prihrani 2017 - plin in elektrika - 4. 8. 2017

Sprememba št. 4 splošnih pogojev akcije ohrani in prihrani 2017 - plin in elektrika - 31. 08. 2017

Splošni pogoji akcije plinu dodajamo elektriko

Sprememba št. 1 splošnih pogojev akcije plinu dodajamo elektriko - 26. 4. 2016

Sprememba št. 2 splošnih pogojev akcije plinu dodajamo elektriko - 20. 6. 2016

Sprememba št. 3 splošnih pogojev akcije plinu dodajamo elektriko - 1.10.2016

Sprememba št. 4 splošnih pogojev akcije plinu dodajamo elektriko - 1. 11. 2016

Sprememba št. 5 splošnih pogojev akcije plinu dodajamo elektriko - 1. 1. 2017

Sprememba št. 6 splošnih pogojev akcije plinu dodajamo elektriko - 13. 1. 2017

Sprememba št. 7 splošnih pogojev akcije plinu dodajamo elektriko - 21. 2. 2017

Sprememba št. 8 splošnih pogojev akcije plinu dodajamo elektriko - 19. 5. 2017

Splošni pogoji akcije toploti dodajamo elektriko

Predčasen zaključek akcije toploti dodajamo elektriko 2017

Sprememba št. 1 splošnih pogojev akcije toploti dodajamo elektriko - 20. 6. 2016

Sprememba št. 2 splošnih pogojev akcije toploti dodajamo elektriko - 1.10.2016

Sprememba št. 3 splošnih pogojev akcije toploti dodajamo elektriko - 1. 11. 2016

Sprememba št. 4 splošnih pogojev akcije toploti dodajamo elektriko - 13. 1. 2017

Sprememba št. 5 splošnih pogojev akcije toploti dodajamo elektriko - 21. 2. 2017

Sprememba št. 6 splošnih pogojev akcije toploti dodajamo elektriko - 19. 5. 2017

Splošni pogoji akcije toploti in plinu dodajamo elektriko

Predčasen zaključek akcije toploti in plinu dodajamo elektriko 2017

Sprememba št. 1 splošnih pogojev akcije toploti in plinu dodajamo elektriko - 26. 4. 2016

Sprememba št. 2 splošnih pogojev akcije toploti in plinu dodajamo elektriko - 20. 6. 2016

Sprememba št. 3 splošnih pogojev akcije toploti in plinu dodajamo elektriko - 1.10.2016

Sprememba št. 4 splošnih pogojev akcije toploti in plinu dodajamo elektriko - 1. 11. 2016

Sprememba št. 5 splošnih pogojev akcije toploti in plinu dodajamo elektriko - 1. 1. 2017

Sprememba št. 6 splošnih pogojev akcije toploti in plinu dodajamo elektriko - 13. 1. 2017

Sprememba št. 7 splošnih pogojev akcije toploti in plinu dodajamo elektriko - 21. 2. 2017

Sprememba št. 8 splošnih pogojev akcije toploti in plinu dodajamo elektriko - 19. 5. 2017

Splošni pogoji akcije plinu dodajamo elektriko 2018 - inv

Sprememba št. 1 splošnih pogojev akcije plinu dodajamo elektriko - inv - 26. 4. 2016

Sprememba št. 2 splošnih pogojev akcije plinu dodajamo elektriko - inv - 1. 11. 2016

Sprememba št. 3 splošnih pogojev akcije plinu dodajamo elektriko - inv - 20. 12. 2016

Sprememba št. 4 splošnih pogojev akcije plinu dodajamo elektriko - inv - 1. 1. 2017

Sprememba št. 5 splošnih pogojev akcije plinu dodajamo elektriko - inv - 26. 5. 2017

Splošni pogoji akcije toploti dodajamo elektriko 2018 – inv

Sprememba št. 1 splošnih pogojev akcije toploti dodajamo elektriko - inv - 20. 12. 2016

Splošni pogoji akcije energetska izkaznica - cenejša elektrika

Sprememba št. 1 Splošnih pogoji akcije energetska izkaznica - cenejša elektrika - 14. 10. 2016

  Reševanje reklamacij in pritožb za gospodinjske odjemalce zemeljskega plina

Potrdilo o izvoru električne energije v paketu Zelena elektrika za leto 2019

Potrdilo o izvoru električne energije za leto 2019

Sestava proizvodnih virov za proizvodnjo električne energije v letu 2014

Sestava proizvodnih virov za proizvodnjo električne energije v letu 2015

Sestava proizvodnih virov za proizvodnjo električne energije za leto 2016

Sestava proizvodnih virov za proizvodnjo električne energije v letu 2017

Sestava proizvodnih virov za proizvodnjo električne energije dobavitelja Energetika Ljubljana v letu 2018

Sestava proizvodnih virov električne energije dobavitelja Energetika Ljubljana za poslovne odjemalce v letu 2018

Sestava proizvodnih virov električne energije dobavitelja Energetika Ljubljana za gospodinjske in male poslovne odjemalce v letu 2018

Potrdilo o izvoru električne energije za leto 2018

Pogoji ugodnosti pri nakupu energetskih storitev Energetike Ljubljana - 15. 4. 2018

Sprememba št. 1 pogojev ugodnosti pri nakupu energetskih storitev Energetike Ljubljana d.o.o.

Sprememba št. 2 pogojev ugodnosti pri nakupu energetskih storitev Energetike Ljubljana d.o.o.

Sprememba št. 5 pogojev ugodnosti pri nakupu energetskih storitev Energetike Ljubljana d.o.o.

Sprememba št. 1 splošnih pogojev ugodnosti pri nakupu energetskih storitev Energetike Ljubljana - 27. 10. 2017

  Pogoji ugodnosti pri nakupu energetskih storitev Energetike Ljubljana - 1. 10. 2018

Reševanje reklamacij in pritožb za gospodinjske odjemalce

Splošni pogoji akcije Paket ZaVZET - 10. 11. 2016

Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občina Ljubljana - 1. 1. 2017

Splošni pogoji za pridobitev nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa učinkovite rabe energije - 15. 3. 2017

Sprememba št. 1 splošnih pogojev za pridobitev nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa učinkovite rabe energije - 27. 10 .2017

Sprememba št. 2 splošnih pogojev za pridobitev nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa učinkovite rabe energije

  Splošni pogoji za pridobitev nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa učinkovite rabe energije - 1. 10. 2018

Splošni pogoji akcije plinu dodajamo elektriko 2017– 1. 4. 2017

Sprememba št. 1 splošnih pogojev akcije plinu dodajamo elektriko 2017 - 19. 5. 2017

Splošni pogoji akcije toploti dodajamo elektriko 2017 – 1. 4. 2017

Sprememba št. 1 splošnih pogojev akcije toploti dodajamo elektriko 2017 - 19. 5. 2017

Sprememba št. 2 splošnih pogojev akcije toploti dodajamo elektriko 2017 - 29. 9 . 2017

Splošni pogoji akcije toploti in plinu dodajamo elektriko 2017 – 1. 4. 2017

Sprememba št. 1 splošnih pogojev akcije toploti in plinu dodajamo elektriko 2017 - 19. 5. 2017

Sprememba št. 2 splošnih pogojev akcije toploti in plinu dodajamo elektriko 2017 - 29. 9. 2017

Splošni pogoji poslovanja pri sklepanju pogodb izven poslovnih prostorov - 10. 5. 2017

Splošni pogoji akcije ohrani vročo ceno plina - 8. 8. 2017

Splošni pogoji akcije Nagrajujemo nove člane

Splošni pogoji akcije Pomladni paket ZaVzet

Splošni pogoji za pridobitev nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa učinkovite rabe energije - 15. 3. 2017

Sprememba št. 1 splošnih pogojev za pridobitev nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa učinkovite rabe energije - 27. 10 .2017

Sprememba št. 2 splošnih pogojev za pridobitev nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa učinkovite rabe energije

Pogoji ugodnosti pri nakupu energetskih storitev Energetike Ljubljana d.o.o.

Splošni pogoji za pridobitev spodbude URE-SUB_2019-02 - Sprememba št. 1

Vsebina in pogoji izvajanja storitve Enakomerni mesečni obrok

Vsebina in pogoji izvajanja storitve Enakomerni mesečni obrok Splošni pogoji za prodajo in nakup električne energije za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce - 3. 5. 2017

Informativni izračun

Pojasnila o delovanju kalkulatorja

Pravno obvestilo


Splošni pogoji nagradnih iger

Vsebina in pogoji nagradne igre "55 nagrad za 55 let daljinskega ogrevanja"

Vsebina in pogoji nagradne igre Vedno polni energije

Sprememba št. 1 vsebine in pogojev nagradne igre Vedno polni energije

Vsebina in pogoji nagradne igre Mesec brezplačne elektrike

Pravila in pogoji foto natečaja #pozdravljenidoma

PiCiPoP turnir z Nipketom

"KAJ POSPEŠI UTRIP TVOJEGA SRCA - JANUAR 2019"

Nagradna igra - koledarji - februar 2019

Vsebina in pogoji nagradne igre "3 meseci brezplačne elektrike" - Sejem Dom

Nagradna igra - tople tačke - marec 2019