Naš Svetovalec združuje odgovore na pogosto zastavljena vprašanja naših uporabnikov, ki so povezana z izbiro in izkoriščanjem različnih virov energije ter učinkovito rabo energije v vsakdanjem življenju.

Ozaveščeni uporabniki energije pomembno prispevamo k energetsko in okoljsko učinkoviti rabi energije ter s tem k višji kakovosti našega bivanja.

Kaj je PSP in ali so na mojem računu za elektriko nepotrebni dodatni stroški?

29. 06. 2020

Dodatni strošek na računu za elektriko je vsaka postavka, ki ni zakonsko določena. Vsak tak strošek zvišuje znesek, ki ga mesečno plačujete za elektriko. Dodatne stroške dobavitelji različno poimenujejo: mesečno nadomestilo, nadomestilo za tisk računa, pavšalni strošek poslovanja (PSP) ipd. Nekateri dobavitelji zaračunavajo tudi manipulativne stroške, stroške sporočanja porabe ali kakršnekoli neupravičene stroške.

PSP je torej kratica za pavšalne stroške poslovanja. Dobavitelji pavšalnih stroškov poslovanja ne smejo zaračunavati odjemalcem pri rednih ponudbah oz. tistim, ki so na rednem ceniku, lahko pa to storijo pri akcijskih in paketnih ponudbah. Dobavitelj lahko odjemalcem torej zaračuna pavšalne stroške poslovanja, ne glede na njihovo poimenovanje v cenikih akcijskih ali paketnih ponudb.

Pa jih zaračunajo čisto vsi? Res je, da večina dobaviteljev v svojih akcijskih in paketnih ponudbah zaračunava tudi pavšalne stroške poslovanja, vendar ne vsi. Pavšalni stroški poslovanja znašajo nekaj centov ali celo več kot evro.

Pred menjavo dobavitelja  preverite, kakšne pavšalne stroške poslovanja vam bo obračunaval in ali se menjava dobavitelja v tem primeru še vedno izplača. Preden se odločite za tako ponudbo, ceni akcijske oziroma paketne ponudbe prištejte še morebitne mesečne pavšalne stroške poslovanja in jo nato ponovno primerjajte, saj lahko da akcijska ali paketna ponudba ni tako ugodna, kot se zdi na prvi pogled.

Energetiki Ljubljana je pomemben pošten odnos do svojih odjemalcev, zato pavšalnih stroškov poslovanja ne obračunava.

Hvala, ker nas berete, všečkate in delite. Vaša mnenja, predloge ter vprašanja nam lahko posredujete na info@energetika.si, s pripisom: Za svetovalca