Naš Svetovalec združuje odgovore na pogosto zastavljena vprašanja naših uporabnikov, ki so povezana z izbiro in izkoriščanjem različnih virov energije ter učinkovito rabo energije v vsakdanjem življenju.

Ozaveščeni uporabniki energije pomembno prispevamo k energetsko in okoljsko učinkoviti rabi energije ter s tem k višji kakovosti našega bivanja.

Kaj je razlika med energetsko učinkovitostjo in zgolj varčevanjem?

09. 07. 2020

Ko govorimo o energetski učinkovitosti, mislimo na naprave, pripomočke in načine porabe, ki za dosego istega cilja porabijo manj energije. Tako so npr. varčne žarnice energetsko učinkovite, saj porabijo manj električne energije kot običajne žarnice.

Bistvo energetske učinkovitosti je prihranek energije. Vendar pa lahko prihranek energije dosežemo tudi s preprostim varčevanjem. Kaj je torej razlika?

Če na primer ob odhodu iz prostora ugasnete luč, potem ste z energijo privarčevali. Če pa te iste žarnice zamenjate z varčnimi, potem ste storili nekaj za večjo energetsko učinkovitost. Zmanjšali ste namreč stroške porabe energije, sama funkcionalnost (v tem primeru delovanje žarnice) pa je ostala enaka.

Energetska učinkovitost ima poleg prihranka energije in denarja še več pozitivnih učinkov. Gre za veliko več kot le prihranek energije.  Energetska učinkovitost je usmerjena k doseganju ciljev trajnostnega razvoja.

Evropska unija je že leta 2012 sprejela Direktivo o energetski učinkovitostisledila ji je tudi Slovenija z akcijskim načrtom za energetsko učinkovitost v obdobju 2014 - 2020, tako naj bi dosegli skupni cilj držav EU – povečanje energetske učinkovitosti za 20 %.

Z ukrepi bodo prispevali tudi k:

  • zmanjševanju emisij toplogrednih plinov,
  • lajšanju podnebnih sprememb,
  • izboljšanju kakovosti zraka in čistosti okolja,
  • večji kakovosti bivanja in
  • večjemu deležu obnovljivih virov energije.

Za uspešnost krepitve učinkovite rabe energije (URE) pa so izjemno pomembni vedenjski vzorci in navade porabnikov energije. Osrednji izziv je tako vzpostavitev kulture energetske učinkovitosti. Njen cilj so o pomenu URE ozaveščeni državljani, ki so pripravljeni spremeniti svoje življenjske navade in življenjski slog, tako v domačem kot v delovnem okolju. Še tako učinkoviti energijski viri, tehnologije in oprema so namreč brez pomena in ne obrodijo konkretnih rezultatov, če ni usposobljenih in ozaveščenih ljudi, ki jih znajo pravilno uporabljati.

Hvala, ker nas berete, všečkate in delite. Vaša mnenja, predloge ter vprašanja nam lahko posredujete na info@energetika.si, s pripisom: Za svetovalca