Naš Svetovalec združuje odgovore na pogosto zastavljena vprašanja naših uporabnikov, ki so povezana z izbiro in izkoriščanjem različnih virov energije ter učinkovito rabo energije v vsakdanjem življenju.

Ozaveščeni uporabniki energije pomembno prispevamo k energetsko in okoljsko učinkoviti rabi energije ter s tem k višji kakovosti našega bivanja.

Kdaj se je/bo letos začela ogrevalna sezona?

16. 10. 2023

Zunaj je mrzlo, zakaj še ne kurite? To je vprašanje, ki se, tako kot vsako leto, pojavlja v prvih nekoliko bolj hladnih jesenskih dneh.  

Po podatkih Arsa se glede na dolgoletno povprečje ogrevalna sezona v Ljubljani začenja okoli 1. oktobra. Ker se upravniki večstanovanjskih stavb v velikem številu pogosto še vedno opirajo na nekdanje določilo iz pravilnika (upoštevanje zunanjih temperatur), se je ogrevalna sezona ponekod že začela. Včasih sta bila začetek in tudi konec ogrevalne sezone določena s pravilnikom o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, vendar ta od leta 2008 ne velja več. Takrat je bilo predpisano, da se ogrevalna sezona začne, ko je v jesenskih mesecih zunanja temperatura tri dni zapored ob 21. uri 12 °C ali nižja, konča pa spomladi, ko je zunanja temperatura ob 21. uri tri dni zapored več kot 12 °C.

Danes o ogrevanju odloča uporabnik sam, ki lahko svojo željo po začetku in koncu ogrevanja sporoči prek upravnika, če živi v večstanovanjski stavbi, ali kar neposredno, če je lastnik samostojnega stanovanjskega objekta. V kolikor toplotno postajo vzdržuje Energetika Ljubljana, na poziv pooblaščenega uporabnika oziroma upravnika izvede fizični vklop toplotne postaje, v nasprotnem primeru pa se morajo uporabniki obrniti na njihove pooblaščene vzdrževalce toplotnih postaj oziroma upravnike stavb. Vklop toplotne postaje se, v tem primeru, izvede na podlagi zahteve, ki jo etažni lastniki podajo upravniku. Etažni lastniki izrazijo željo po začetku ogrevanja svojemu odboru (nadzorni, kurilni odbor, itd.), le-ta pa upravniku stavbe. Vse je torej odvisno od dogovora z etažnimi lastniki, torej uporabniki. Vsekakor je upravnik vedno pravi naslov za pridobivanje informacij o vklopu in izklopu toplotnih postaj ter usklajevanju med stanovalci.

Energetika Ljubljana obratuje s sistemom daljinskega ogrevanja 365 dni v letu in 24 ur na dan (razen vzdrževalnih del po posameznih delih omrežja). Torej oskrba s toploto obratuje vedno, tudi poleti zaradi priprave sanitarne tople vode in potreb industrije. Vsaka stavba se svobodno odloča o datumu začetka in prekinitve ogrevanja, kar izvede Energetika Ljubljana ali vzdrževalec stavbe.


Hvala, ker nas berete, všečkate in delite. Vaša mnenja, predloge ter vprašanja nam lahko posredujete na info@energetika.si, s pripisom: Za svetovalca