Naš Svetovalec združuje odgovore na pogosto zastavljena vprašanja naših uporabnikov, ki so povezana z izbiro in izkoriščanjem različnih virov energije ter učinkovito rabo energije v vsakdanjem življenju.

Ozaveščeni uporabniki energije pomembno prispevamo k energetsko in okoljsko učinkoviti rabi energije ter s tem k višji kakovosti našega bivanja.

Zakaj plačujem za ogrevanje, če imam zaprte radiatorje?

24. 11. 2020

Strošek ogrevanja je sestavljen iz dveh postavk:

a) stalni (fiksni) stroški, ki so zajeti v priključni moči, in
b) spremenljivi (variabilni) stroški, ki predstavljajo porabljeno energijo za proizvodnjo toplote.

Priključna moč se obračunava v megavatih (MW) oziroma kilovatih (kW) in izhaja iz projektne dokumentacije strojnih napeljav kot nazivna moč posameznih toplotnih naprav. Količina dobavljene toplote se obračunava v megavatnih urah (MWh) oziroma kilovatnih urah (kWh) in se ugotavlja neposredno s toplotnim števcem, vgrajenim v toplotni postaji.

Če poenostavimo, to pomeni, da četudi imate radiatorje ves čas zaprte, plačate fiksni del stroškov, ki je neposredno odvisen od površine stanovanja (v tem delu so med drugim zajeti tudi stroški za ogrevanje stopnišča in ostalih skupnih prostorov), plačate pa tudi minimalni variabilni del, določen v 18. členu pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, kar v praksi pomeni, da če se ugotovi, da je poraba, zabeležena na delilniku, nižja od 40 odstotkov povprečne porabe na kvadratni meter, je treba plačati najmanj teh 40 odstotkov povprečne porabe.
Hvala, ker nas berete, všečkate in delite. Vaša mnenja, predloge ter vprašanja nam lahko posredujete na info@energetika.si, s pripisom: Za svetovalca