Naš Svetovalec združuje odgovore na pogosto zastavljena vprašanja naših uporabnikov, ki so povezana z izbiro in izkoriščanjem različnih virov energije ter učinkovito rabo energije v vsakdanjem življenju.

Ozaveščeni uporabniki energije pomembno prispevamo k energetsko in okoljsko učinkoviti rabi energije ter s tem k višji kakovosti našega bivanja.

Zakaj naj sporočam števčno stanje?

20. 04. 2021

Pogosto prejmemo vprašanje, zakaj porabo zemeljskega plina ocenimo oziroma zakaj je števčno stanje dobro sporočiti.

Vaša poraba bo obračunana po dejanski porabi, kadar boste mesečno sporočali 
števčno stanje, v nasprotnem primeru pa za odjemna mesta z ne dnevno merjenim odjemom zemeljskega plina porabo ocenjujemo na podlagi Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina.

Stanje plinomera lahko sporočite zadnjih 5 dni v mesecu:

 1. Preko spletnega portala na spletni strani: https://mojracun.energetika-lj.si
 2. Na brezplačno telefonsko številko 080 2882:
  • Izbira 1: preko odzivnika (24 ur/dan),
  • Izbira 3: preko referenta (vsak delovnik med 8. in 15. uro).
 3. Preko SMS sporočila sporočite samo številko odjemnega mesta in stanje plinomera:

Stanje števca elektrike lahko sporočite prvih 5 dni v mesecu:

 1. Preko spletnega portala na spletni strani: https://mojracun.energetika-lj.si
 2. Na brezplačno telefonsko številko 080 2882:
  • Izbira 1: preko odzivnika (24 ur/dan),
  • Izbira 3: preko referenta (vsak delovnik med 8. in 15. uro).


Hvala, ker nas berete, všečkate in delite. Vaša mnenja, predloge ter vprašanja nam lahko posredujete na info@energetika.si, s pripisom: Za svetovalca