Naš Svetovalec združuje odgovore na pogosto zastavljena vprašanja naših uporabnikov, ki so povezana z izbiro in izkoriščanjem različnih virov energije ter učinkovito rabo energije v vsakdanjem življenju.

Ozaveščeni uporabniki energije pomembno prispevamo k energetsko in okoljsko učinkoviti rabi energije ter s tem k višji kakovosti našega bivanja.

Emisijski kuponi

11. 05. 2021

Področje emisijskih kuponov nam je verjetno vsem skupaj manj poznano, vendar predstavlja pomemben segment pri proizvodnji toplote in električne energije, ki ga je potrebno v proizvodnem procesu tudi upoštevati.

Termin »emisijski kupon« je splošen izraz za potrdilo oziroma dovoljenje, ki predstavlja pravico do izpusta ene tone ogljikovega dioksida ali drugega toplogrednega plina enake mase, ki nastane pri proizvodnji toplote in/ali elektrike iz fosilnih goriv.

Zaradi pospešenega razvoja industrije v zadnjih desetletjih so se posledično izrazito povečali tudi izpusti emisij. Če pogledamo povsem življenjsko, se vsako leto na svetu prebivalstvo poveča za 90 milijonov, kar pa kot posledico predstavlja nezadržne posege v naravo, hkrati pa tudi večjo potrebo po surovinah, izdelkih in energiji.

Cilj vzpostavitve trgovanja z emisijskimi kuponi je zmanjševanje izpustov emisij ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov v ozračje. Mehanizem za nadzor je bil formaliziran v Kjotskem protokolu leta 2005, predstavlja pa dogovor 170 držav sveta v smeri zmanjšati izpust toplogrednih plinov, ki vplivajo na toplotno sevanje zemeljske površine.

Zaradi tega protokola morajo od leta 2013 termoelektrarne in toplarne (med katere spada tudi Energetika Ljubljana) določeno količino emisijskih kuponov (potrdil) kupiti na dražbi ali na sekundarnem trgu, kar pomeni dodatni vhodni strošek pri proizvodnji električne energije.

V Energetiki Ljubljana sledimo evropskim energetskim usmeritvam, zato pospešeno gradimo plinsko-parno enoto za proizvodnjo toplote in soproizvodnjo električne energije, saj bomo tako zmanjšali uporabo premoga in ga nadomestili z okolju bolj prijaznemu zemeljskem plinu, pri čemer se bo posledično bistveno zmanjšala tudi potreba po emisijskih kuponih.

Hvala, ker nas berete, všečkate in delite. Vaša mnenja, predloge ter vprašanja nam lahko posredujete na info@energetika.si, s pripisom: Za svetovalca