Naš Svetovalec združuje odgovore na pogosto zastavljena vprašanja naših uporabnikov, ki so povezana z izbiro in izkoriščanjem različnih virov energije ter učinkovito rabo energije v vsakdanjem življenju.

Ozaveščeni uporabniki energije pomembno prispevamo k energetsko in okoljsko učinkoviti rabi energije ter s tem k višji kakovosti našega bivanja.

Zunaj sonce, poraba za ogrevanje pa višja

12. 01. 2022

Konec decembra je bil v mnogo slovenskih krajih toplejši kot običajno, zato je marsikoga presenetila višja poraba kot v mesecu novembru. Energija, ki jo porabimo za ogrevanje, ni odvisna le od izolacijskih lastnosti stavbe in od vremenskih razmer, temveč tudi od temperature zraka oz. razlike med zunanjo temperaturo zraka in temperaturo v stavbi.

Energijo, ki jo porabimo za ogrevanje, lahko ocenimo s pomočjo temperaturnega primanjkljaja oz. stopinjskih dni. Temperaturni primanjkljaj je vsota razlik med notranjo temperaturo (20˚C) in povprečno dnevno zunanjo temperaturo zraka po vseh dneh ogrevalne sezone, pri čemer se upošteva le dni, ko je bila povprečna dnevna zunanja temperatura zraka nižja od 12˚C. Višji kot je temperaturni primanjkljaj, več energije je potrebno, da ogrejemo notranjost na enako temperaturo.

Spodnji graf prikazuje primerjavo temperaturnega primanjkljaja od leta 2018 do 2021 za januar in december, ki sta praviloma v ogrevalni sezoni najhladnejša meseca. 

Podatke temperaturnega primanjkljaja za Ljubljano v Energetiki Ljubljana pridobivamo s strani Arso (Agencija Republike Slovenije za Okolje).  

Primerjavo vaše porabe energije in temperaturnega primanjkljaja lahko uporabniki Energetike Ljubljana preverite na portalu Moj
račun
v sklopu »podrobnosti in poraba«, kjer lahko podatke o vaši porabi primerjate tudi med različnimi leti.

Hvala, ker nas berete, všečkate in delite. Vaša mnenja, predloge ter vprašanja nam lahko posredujete na info@energetika.si, s pripisom: Za svetovalca