Naš Svetovalec združuje odgovore na pogosto zastavljena vprašanja naših uporabnikov, ki so povezana z izbiro in izkoriščanjem različnih virov energije ter učinkovito rabo energije v vsakdanjem življenju.

Ozaveščeni uporabniki energije pomembno prispevamo k energetsko in okoljsko učinkoviti rabi energije ter s tem k višji kakovosti našega bivanja.

Delitev stroškov ogrevanja v večstanovanjskih objektih

24. 01. 2022

Etažna lastnina je lastnina posameznega dela zgradbe in solastnina skupnih delov, to področje ureja stvarnopravni zakonik. Za razliko od lastnine individualne hiše, je način upravljanja in dogovor o medsebojnih razmerjih, kar zadeva tudi način in delitev ogrevanja, v večstanovanjskih stavbah dogovor med vsemi etažnimi lastniki.

Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, se uporabljajo v večstanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, ki imajo štiri ali več posameznih delov in skupen
sistem ogrevanja ali skupen sistem priprave tople sanitarne vode.

Etažni lastniki imajo vedno pravico in dolžnost preveriti kdo je izvajalec delitve ogrevanja v njihovem objektu, saj storitev izvajanja delitve plačujejo sami. Prav tako je njihova pravica izbira ali menjava izvajalca delitve, vendar se mora s tem strinjati potrebna večina etažnih lastnikov.  Izvajalec delitve je pooblaščenec odjemalcev, ki Energetiki Ljubljana, kot dobavitelju toplote, sporoča števčno stanje glavnega toplotnega števca v toplotni postaji in/ali procentualen delilnik stroškov porabljene toplote, na osnovi katerega Energetika Ljubljana izstavi račune končnim odjemalcem.

Dobavitelj dobavlja energent za celotno stavbo, količina dobavljene energije pa se meri na skupnem merilnem mestu.

Poglejmo primer: Energetika Ljubljana dobavlja toploto za večstanovanjsko stavbo, katere dobavljena količina se meri na merilniku skupne toplotne postaje v MWh (megavatnih urah). Kako se dobavljena toplota porazdeli med posamezne enote stavbe, izračuna in sporoči izvajalec delitve za ta objekt. Izvajalec delitve, sporoči procentualne deleže porabe toplote za posamezno etažno enoto. Seštevek vseh procentualnih deležev posameznih enot je na koncu 100 % porabljene toplote za celotno stavbo. Skupek teh podatkov pa se odrazi v računu, ki ga prejme odjemalec oz. etažni lastnik s strani dobavitelja, tj. Energetike Ljubljana ali s strani upravnika.Poglejmo še razliko med izvajalcem delitve in izvajalcem obračuna.

Izvajalec delitve odčituje delilnike in deli celotne stroške za toploto oziroma gorivo stavbe na podlagi pogodbenega razmerja z upravnikom oziroma z lastniki stavbe ter ima programsko in strojno opremo, ki omogoča odčitavanje delilnikov in delitev celotnih stroškov za toploto stavbe.

Izvajalec obračuna razdeljuje in obračunava celotne stroške za toploto oziroma gorivo stavbe na podlagi pogodbenega razmerja z upravnikom oziroma lastniki stavbe. Izvajalec obračuna je lahko upravnik stavbe, dobavitelj toplote ali upravljalec skupne kurilne naprave.

Pri upravniku stavbe preverite kdo je izvajalec delitve za vaš objekt, pri izvajalcu delitve pa preverite na kakšen način oz. po kakšnem ključu se izračunava delež porabe toplotne energije za vašo etažno enoto.

Hvala, ker nas berete, všečkate in delite. Vaša mnenja, predloge ter vprašanja nam lahko posredujete na info@energetika.si, s pripisom: Za svetovalca