Naš Svetovalec združuje odgovore na pogosto zastavljena vprašanja naših uporabnikov, ki so povezana z izbiro in izkoriščanjem različnih virov energije ter učinkovito rabo energije v vsakdanjem življenju.

Ozaveščeni uporabniki energije pomembno prispevamo k energetsko in okoljsko učinkoviti rabi energije ter s tem k višji kakovosti našega bivanja.

V katerem primeru me mora dobavitelj zemeljskega plina in/ali električne energije obvestiti o spremembi redne cene energenta?

21. 02. 2022

Z uveljavitvijo novega Zakon o oskrbi s plini je dobavitelj zemeljskega plina gospodinjske odjemalce dolžan pisno obvestiti o vsakršni spremembi splošnih pogodbenih pogojev ali v primeru spremembe cene energenta, kadar sprememba predstavlja povišanje stroškov na način, določen v pogodbi ali z obvestilom na računu.

V obdobju enega meseca po začetku veljavnosti lahko odjemalci odstopijo od pogodbe o dobavi zemeljskega plina ali pogodbe o dobavi električne energije brez odpovednega razloga in brez plačila pogodbene kazni (15. člen Zakona o oskrbi s plinom, Uradni list RS, št. 92/2021 z dne 8. 6. 2021 in 15. člen Zakona o oskrbi z električno energijo, Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021). 

Podražitev rednega cenika pa ne predstavlja spremembe akcijskih cenikov ali cenika Kluba Zvestobe ogreva. Člani Kluba so avtomatično upravičeni do vseh ugodnosti v obliki znižanih cen za dobavo zemeljskega plina, za mesece, ko je to ena izmed ugodnosti v Klubu. Članom Kluba smo v obdobju ogrevalne sezone, ko je poraba najvišja, kljub vse večji energetski krizi, zagotavljali nižjo ceno v primerjavi z rednim cenikom.

Hvala, ker nas berete, všečkate in delite. Vaša mnenja, predloge ter vprašanja nam lahko posredujete na info@energetika.si, s pripisom: Za svetovalca