Naš Svetovalec združuje odgovore na pogosto zastavljena vprašanja naših uporabnikov, ki so povezana z izbiro in izkoriščanjem različnih virov energije ter učinkovito rabo energije v vsakdanjem življenju.

Ozaveščeni uporabniki energije pomembno prispevamo k energetsko in okoljsko učinkoviti rabi energije ter s tem k višji kakovosti našega bivanja.

Ukrepi za omilitev posledic energetske revščine

08. 03. 2022

SOLIDARNOSTNI DODATEK
Po predlogu Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov so predvideni solidarnostni  dodatki v višini 150 EUR.  Sredstva bodo upravičencem nakazana na njihove TRR račune (Uradni list RS, št. 29/2022 z dne 4. 3. 2022) najpozneje do 15. 4. 2022. 

Vsebina zakona je dostopna na tej povezavi.

OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKA SPTE+OVE ZA GOSPODINJSKE ODJEMALCE IN ZA KONČNE ODJEMALCE NA NIZKI NAPETOSTI BREZ MERJENJA MOČI
Od 1. februarja do 30. aprila 2022  bodo končni odjemalci odjemne skupine na nizki napetosti brez merjenja moči in gospodinjski odjemalci oproščeni plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

POSTAVKA OBRAČUNSKA MOČ ZNIŽANA NA NIČ
Prav tako bodo od 1. februarja do 30. aprila 2022 tarifne postavke elektro operaterjev za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo za vse odjemne skupine ter donosnost elektro distributerjev znižane na 0 EUR.

KAJ TO POMENI ZA ZNESEK NA MOJEM RAČUNU?
Oprostitve stopijo v veljavo s 1. februarjem in bodo prvič obračunane na računih električne energije, ki jih boste odjemalci prejeli v mesecu marcu (obračunsko obdobje od 1. februarja 2022 dalje). Postavke Obračunska moč, Prispevek SPTE+OVE in Omrežnina (VT, MT ali ET) bodo za čas veljavnosti ukrepa obračunane 0 EUR.

  Povečaj sliko


ZNIŽANJE TROŠARIN ZA ENERGENTE

Vlada je dne 29. januarja 2022 sprejela dve uredbi o znižanju trošarin na energente (zemeljski plin in elektriko), ki sta veljavni od 1. februarja do 30. aprila 2022 (Uradni list RS, št. 12/2022 z dne 29. 1. 2022) in nato podaljšani do 31. julija 2022 (Uradni list RS, št. 57/2022 z dne 28. 4. 2022)

 

KAJ TO POMENI ZA ZNESEK NA MOJEM RAČUNU?
Nove trošarine stopijo v veljavo s 1. februarjem in bodo prvič obračunane na računih, ki jih boste odjemalci prejeli v mesecu marcu (obračunsko obdobje od 1. februarja 2022 dalje).

  • PLIN

  Povečaj sliko

Trošarina do 31. 1. 2022: 0,00171 EUR/kWh

Trošarina od 1. 2. 2022 do 31. 7. 2022: 0,00086 EUR/kWh

Uredba o določitvi zneska trošarine za energente (plin)


  • ELEKTRIKA

  Povečaj sliko


Trošarina do 31. 1. 2022: 0,00305 EUR/kWh 

Trošarina od 1. 2. 2022 do 31. 7. 2022: 0,00153 EUR/kWh
*od I. do III. stopnje

Trošarina od 1. 2. 2022 do 31. 7. 2022:  0,00090 EUR/kWh
*IV. stopnja
Uredba o določitvi zneska trošarine za električno energijo

Hvala, ker nas berete, všečkate in delite. Vaša mnenja, predloge ter vprašanja nam lahko posredujete na info@energetika.si, s pripisom: Za svetovalca