Naš Svetovalec združuje odgovore na pogosto zastavljena vprašanja naših uporabnikov, ki so povezana z izbiro in izkoriščanjem različnih virov energije ter učinkovito rabo energije v vsakdanjem življenju.

Ozaveščeni uporabniki energije pomembno prispevamo k energetsko in okoljsko učinkoviti rabi energije ter s tem k višji kakovosti našega bivanja.

Kakšna bo cena zemeljskega plina to jesen in zimo?

08. 09. 2022

Kljub temu, da so cene zemeljskega plina na svetovnih borzah v zadnjih dneh dosegle rekord, to zaradi sprejetih vladnih ukrepov ne bo bistveno vplivalo na cene energentov za gospodinjstva in male poslovne odjemalce.  

Vlada je sprejela in določila najvišje dovoljene neto cene zemeljskega plina, ki bodo veljale  od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023. V skladu z Uredbo o določitvi cen plina iz plinskega sistema bo cena za gospodinjske odjemalce in gospodinjske odjemalce na skupnih kotlovnicah v skupinah PS2 do PS15 obračunan po neto ceni 0,07300 EUR/kWh (brez DDV), malim poslovnim odjemalcem, ki imajo povprečno letno porabo zemeljskega plina do 100.000 kWh in osnovnim socialnim službam pa bo zemeljski plin obračunan po neto ceni  0,07900 EUR/kWh (brez DDV).

Naj omenimo, da v mesecu septembru za odjemalce Energetike Ljubljana velja še cena iz rednega cenika, ki je nižja od cene po Uredbi o določitvi cen zemeljskega plina in znaša 0,07275 EUR/kWh.

Bojan Kumer, minister za infrastrukturo, je 22. 7. 2022 povedal: »S sprejemanjem ukrepov bomo nadaljevali, tako da bomo imeli že septembra pripravljene vse mehanizme, ki bodo ljudem in tudi gospodarstvu omogočili gotovo dobavo ter mirno jesen in zimo, s čim manj negotovosti« (Vir: https://www.gov.si/novice/2022-07-21-9-redna-seja-vlade-republike-slovenije/). 

Vlada je tako sprejela 50 % znižano stopnjo trošarine (Uradni list RS, št. 99/2022 z dne  22. 7. 2022) že v avgustu in znižano stopnjo DDV-ja na 9,5 % na dobavo energentov od 1. 9. 2022 do 31. 5. 2023 (Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov – ZNUDDVE – Uradni list RS, št. 114/2022 z dne 31. 8. 2022).

Svetujemo pa vam tudi, da z energijo ravnate varčno in učinkovito, kar posledično pomeni manj dobavljene količine energije in tako nižje stroške za ogrevanje.

Hvala, ker nas berete, všečkate in delite. Vaša mnenja, predloge ter vprašanja nam lahko posredujete na info@energetika.si, s pripisom: Za svetovalca