Naš Svetovalec združuje odgovore na pogosto zastavljena vprašanja naših uporabnikov, ki so povezana z izbiro in izkoriščanjem različnih virov energije ter učinkovito rabo energije v vsakdanjem življenju.

Ozaveščeni uporabniki energije pomembno prispevamo k energetsko in okoljsko učinkoviti rabi energije ter s tem k višji kakovosti našega bivanja.

Kakšna je cena električne energije od 1. 9. 2022 dalje za gospodinjske in male poslovne odjemalce?

09. 09. 2022

S 1. 9. 2022 je stopila v veljavo Uredba o določitvi cen električne energije, ki določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije za gospodinjske odjemalce in za male poslovne odjemalce. V skladu z obstoječim rednim cenikom in na podlagi Uredbe o določitvi cen električne energije se bo gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem od 1. 9. 2022 dalje obračunavala poraba električne energije po naslednjih cenah:

  • za višjo tarifno postavko (VT) 0,11800 EUR/kWh brez DDV,
  • za nižjo tarifno postavko (MT) 0,07742 EUR/kWh brez DDV in
  • za enotno tarifno postavko (ET) 0,09800 EUR/kWh brez DDV. 

 

Po Uredbi o določitvi cen električne energije je določena cena električne energije za male poslovne odjemalce, ki imajo priključno moč enako ali manjšo od 43 kW.

Malim poslovnim odjemalcem,ki imajo sklenjeno eno  pogodbo o dobavi s priključno močjo do 43  kW, bomo obračunavali cene električne energije, določene z Uredbo.

Malim poslovnim odjemalcem,ki imajo več merilnih mest in pogodb o dobavi električne energije, pa bomo obračunavali ceno električne energije, določeno z Uredbo, ob izpolnitvi pogojev:

  • prvi pogoj je, da je vsota vseh priključnih moči na vseh pogodbah, ki jih mali poslovni odjemalec ima, enaka ali manjša od 86 kW, 
  • drugi pogoj je, da je za merilna mesta izdano soglasje za priključitev do vključno 21. 7. 2022;
  • izjema so merilna mesta novogradenj, katerih soglasje za priključitev je bilo izdano od 22. 7. 2022 dalje skladno z zakonom, ki ureja graditev.

V ta namen je Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo (SODO) pripravil skupno točko, preko katere bomo dobavitelji za malega poslovnega odjemalca lahko preverili, ali je prvi pogoj, torej vsota vseh priključnih moči na vseh pogodbah enaka ali manjša od 86 kW, izpolnjen ali ne. Ta podatek se bo preverjal na osnovi davčne številke malega poslovnega odjemalca.

Hvala, ker nas berete, všečkate in delite. Vaša mnenja, predloge ter vprašanja nam lahko posredujete na info@energetika.si, s pripisom: Za svetovalca