Naš Svetovalec združuje odgovore na pogosto zastavljena vprašanja naših uporabnikov, ki so povezana z izbiro in izkoriščanjem različnih virov energije ter učinkovito rabo energije v vsakdanjem življenju.

Ozaveščeni uporabniki energije pomembno prispevamo k energetsko in okoljsko učinkoviti rabi energije ter s tem k višji kakovosti našega bivanja.

Ukrepi za obvladovanje energetske draginje 2022

26. 10. 2022

Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov - ZNUDDVE

(Uradni list RS, št. 114/2022 z dne 31. 8. 2022) velja od 1. 9. 2022 do 31. 5. 2023 in določa znižanje stopnje DDV-ja na dobavo zemeljskega plina, električne energije in daljinskega ogrevanja iz 22 % na 9,5 %.  
Kaj to pomeni za znesek na mojem računu?


  • PLIN


Trošarina od 1. 8. 2022 dalje: 0,00086 EUR/kWh brez DDV

Okoljska dajatev CO2 od 13. 9. 2022 dalje: 0,00000 EUR/kWh brez DDV (pred spremembo 0,00315 EUR/kWh brez DDV)      Uredba o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 118/22) 

 Povečaj sliko  


  • ELEKTRIKA

Trošarina od 1. 8. 2022 dalje: 0,00153 EUR/kWh brez DDV* 
*od I. do III. stopnje

Trošarina od 1. 8. 2022 dalje:  0,00090 EUR/kWh brez DDV** 
**IV. stopnja

Prispevek SPTE + OVE od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023:  se obračuna v višini 50 % od višine prispevka za SPTE + OVE, ki velja za odjemne skupine končnih odjemalcev električne energije za 15. skupino  (NN brez merjenje moči) in 16. skupino (gospodinjskih odjemalcev), določenih z Aktom o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom)

Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 184/21, 84/22, 86/22 in 112/22)

Povečaj sliko     • DALJINSKO OGREVANJE

Povečaj sliko  


Hvala, ker nas berete, všečkate in delite. Vaša mnenja, predloge ter vprašanja nam lahko posredujete na info@energetika.si, s pripisom: Za svetovalca