Naš Svetovalec združuje odgovore na pogosto zastavljena vprašanja naših uporabnikov, ki so povezana z izbiro in izkoriščanjem različnih virov energije ter učinkovito rabo energije v vsakdanjem življenju.

Ozaveščeni uporabniki energije pomembno prispevamo k energetsko in okoljsko učinkoviti rabi energije ter s tem k višji kakovosti našega bivanja.

Nov način obračuna omrežnine za elektriko

18. 01. 2024

1. julija 2024 bomo začeli uporabljati nov način obračunavanja omrežnine, katerega cilj je odjemalce spodbujati k porabi električne energije v obdobjih, ko je obremenjenost omrežij manjša. 

Namesto dosedanjih tarif (VT/MT/ET) akt uvaja 5 različnih tarif. Vsak dan bo razdeljen na tri časovne bloke, leto pa na višjo in nižjo sezono. Omrežnina bo obračunana glede na prevzeto energijo iz omrežja in dogovorjeno obračunsko moč. Če bo dogovorjena obračunska moč presežena, bo zaračunana presežna obračunska moč.SHEMA NOVIH ČASOVNIH BLOKOV

  Odpri datoteko za tisk (.pdf format). 


MANJŠI PORABNIKI - do 43 kW 

(praviloma gospodinjski odjemalci in mali poslovni odjem)

Uporabnikom sistema na merilnih mestih s priključno močjo do vključno 43 kW bo presežna obračunska moč zaračunana, če bodo dogovorjeno obračunsko moč spremenili.

Če dogovorjene obračunske moči ne bodo spremenili, bodo na računih samo obveščeni o morebitnih prekoračitvah in informativnih stroških, presežna moč pa se jim bo začela obračunavati po 1. januarju 2026.VEČJI PORABNIKI (nad 43 kW) 

Uporabnikom sistema na merilnih mestih s priključno močjo nad 43 kW se bo presežna obračunska moč začela zaračunavati po 1. marcu 2024.


Če je za vaše prevzemno-predajno mesto določena dogovorjena obračunska moč, je ta razvidna iz podatkov na koncu obračuna. Uporabnikom sistema, katerim merilna naprava na prevzemno-predajnem mestu ne evidentira 15-minutnih meritev za prevzeto energijo, bo obračunska moč določena glede na priključno moč iz soglasja za priključitev. Več informacij kako se določi obračunska moč, si lahko preberete na spletni strani www.uro.si.UPORABNE POVEZAVE: 


ZAKON: 

  Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje


Hvala, ker nas berete, všečkate in delite. Vaša mnenja, predloge ter vprašanja nam lahko posredujete na info@energetika.si, s pripisom: Za svetovalca