Naš Svetovalec združuje odgovore na pogosto zastavljena vprašanja naših uporabnikov, ki so povezana z izbiro in izkoriščanjem različnih virov energije ter učinkovito rabo energije v vsakdanjem življenju.

Ozaveščeni uporabniki energije pomembno prispevamo k energetsko in okoljsko učinkoviti rabi energije ter s tem k višji kakovosti našega bivanja.

Kateri ogrevalni sistem je optimalen za vaš dom?

20. 04. 2017

Preprost odgovor bi se glasil – tisti, ki je najbolj gospodaren! A sistem, ki je najbolj gospodaren v enem primeru, ni nujno tudi v drugem.

Težnja po kakovostnem in udobnem bivanju, učinkovita raba energije, zmanjševanje obremenjevanja okolja z emisijami, ekološka ozaveščenost, naraščanje cen virov energije in še nekatera druga dejstva pomembno vplivajo na izbiro energentov za uporabo v naših domovih. Z izbiro energenta namreč tudi kot posameznik lahko prispevamo k ohranjanju našega življenjskega okolja. 

Pri zagotavljanju energije se moramo vedno odločati v okviru treh dejavnikov, in sicer cene, stopnje udobja, ki jo želimo, ter okoljske sprejemljivosti. Poleg omenjenega pa je že pred začetno fazo treba v izbor vključiti tiste energente, ki so na lokaciji dosegljivi. Daljinskega ogrevanja žal ne morete biti deležni tisti, ki ne živite v bližini omrežja, v Ljubljani na primer se omrežje daljinskega ogrevanja razprostira predvsem po središču mesta. Tudi plin ni na razpolago prav povsod, čeprav je v Sloveniji že močno razširjen in pokriva tudi na obrobja mest ipd. Toplotno črpalko pa lahko v načelu postavite kjerkoli, koder ni na voljo bolj sprejemljiv sistem, ampak tudi toplotna črpalka deluje različno v različnih klimatskih pogojih. 

Pogosto slišimo pritožbe, da lokacijski predpisi omejujejo uporabo energenta, ki bi bil za vas najugodnejši. Premislite, preden se boste preveč razburili. Toplotne črpalke na videz ne onesnažujejo okolja, ampak če boste resno računali stroške toplotne črpalke na daljše obdobje, boste videli, da je daljinsko ogrevanje ne le okoljsko bolj sprejemljivo, ampak celo cenejše. Energetski predpisi imajo logiko, ki skuša upoštevati različne optimalne vire v različnih okoljih, predvsem pa temeljijo na strokovnih podlagah in upoštevanju leg posameznih mest oz. okoljskih karakteristik. 


Hvala, ker nas berete, všečkate in delite. Vaša mnenja, predloge ter vprašanja nam lahko posredujete na info@energetika.si, s pripisom: Za svetovalca