Naš Svetovalec združuje odgovore na pogosto zastavljena vprašanja naših uporabnikov, ki so povezana z izbiro in izkoriščanjem različnih virov energije ter učinkovito rabo energije v vsakdanjem življenju.

Ozaveščeni uporabniki energije pomembno prispevamo k energetsko in okoljsko učinkoviti rabi energije ter s tem k višji kakovosti našega bivanja.

Kje na računu se mi pozna, da varčujem?

28. 06. 2017

Varčevanje se začne z učinkovito rabo energije, ta pa se začne v našem domu, največkrat v kuhinji. Na računu se učinkovita raba energije pozna pri samem obračunu porabljene energije, to je na t.i. variabilnem delu stroška. Račun je namreč sestavljen iz dveh delov: fiksnega dela stroška in variabilnega dela stroška. Če pogledate več računov, boste videli, da se samo določene postavke na njem spreminjajo, določene pa ostajajo enake ne glede na porabo, to je dobavljeno količino energije. Varčevanje se torej pozna pri tistem delu računa, na katerega imamo neposreden vpliv. To je pravilo, ki ne velja le za daljinsko ogrevanje, ampak tudi za elektriko in plin in to po vsem svetu.

Postavke na računu, ki so odvisne od porabe toplote so: dobavljena toplota, prispevek za energetsko učinkovitost ter prispevek za SPTE in OVE. Na računu pa je tudi del zneska, ki ga plačujemo vsak mesec in se ne spreminja glede na porabo. Tudi če varčujemo s porabo toplote, bo ta del računa vedno enak, saj je fiksen, ne glede na porabo. Ta del določa obračunska moč. Sem sodita postavki obračunska moč in vzdrževanje merilnika toplote.

Ravno ta fiksni ali stalni del zneska marsikoga moti, saj ne razume, da fiksni del zagotavlja nepretrgano zanesljivo delovanje, obratovanje in vzdrževanje celotnega sistema. Malokdo pomisli na to, da mora sistem za daljinsko oskrbo s toploto delovati 365 dni na leto in 24 ur na dan in ne samo pozimi ali v času kurilne sezone za potrebe ogrevanja sanitarne tople vode, dobave elektrike, pare in tudi ogrevanja in hlajenja.


Hvala, ker nas berete, všečkate in delite. Vaša mnenja, predloge ter vprašanja nam lahko posredujete na info@energetika.si, s pripisom: Za svetovalca