Naš Svetovalec združuje odgovore na pogosto zastavljena vprašanja naših uporabnikov, ki so povezana z izbiro in izkoriščanjem različnih virov energije ter učinkovito rabo energije v vsakdanjem življenju.

Ozaveščeni uporabniki energije pomembno prispevamo k energetsko in okoljsko učinkoviti rabi energije ter s tem k višji kakovosti našega bivanja.

Za delovanje današnje družbe potrebujemo tako neobnovljive kot tudi obnovljive vire!

06. 11. 2017

V vsakdanjem življenju uporabljamo različne energetske vire ali energente, iz katerih lahko posredno ali neposredno dobimo koristno in uporabno energijo, kot je na primer toplota na električni kuhalni plošči.

OBNOVLJIVI VIRI se nenehno obnavljajo. Mednje štejemo energijo sonca, vetra, vode, biomase in geotermalno energijo. To, da se ti viri obnavljajo in so zato primernejši, pa še ne pomeni, da so brezplačni. Sonce res sveti zastonj, vendar je tudi za izrabo sončne energije treba izumiti, proizvesti, servisirati in razgraditi vmesnike, ki iz sonca proizvajajo toploto ali elektriko. Podobno velja za vse obnovljive vire. Ti so sicer okoljsko bolj sprejemljivi, vendar pogosto dražji od drugih virov.

NEOBNOVLJIVI VIRI so fosilna goriva – premog, nafta in naravni plin ter jedrska energija. Med njimi so nekateri, ki so zaradi izpustov ogljikovega dioksida in posledic za globalno segrevanje vedno manj sprejemljivi, vendar še vedno predstavljajo večji del energije, ki jo potrebujemo za svoje delovanje.

Delovanje današnje družbe je odvisno od porabe določene količine energije in za to potrebujemo tako neobnovljive kot tudi obnovljive vire energije. Vsako energijo pa je treba plačati – v denarju, s tveganji, ki jih prinaša, in tudi z obremenjevanjem okolja. Naloga vseh nas je, da skrbimo za to, da so negativni učinki porabe energije čim manjši.


Hvala, ker nas berete, všečkate in delite. Vaša mnenja, predloge ter vprašanja nam lahko posredujete na info@energetika.si, s pripisom: Za svetovalca