Naš Svetovalec združuje odgovore na pogosto zastavljena vprašanja naših uporabnikov, ki so povezana z izbiro in izkoriščanjem različnih virov energije ter učinkovito rabo energije v vsakdanjem življenju.

Ozaveščeni uporabniki energije pomembno prispevamo k energetsko in okoljsko učinkoviti rabi energije ter s tem k višji kakovosti našega bivanja.

Nov korak za čistejši zrak! Prva javna LNG polnilnica za tovorna vozila v Sloveniji

30. 11. 2017

Od 30. novembra 2017 je Ljubljana bogatejša za javno polnilnico za tovorna vozila na utekočinjen zemeljski plin (LNG), ki je prva v Sloveniji. Polnilnica se nahaja na Podutiški cesti 99 (Ljubljana – Koseze). Uvedba LNG kot pogonskega goriva v tovornem prometu predstavlja odločen korak k zmanjšanju ogljičnega odtisa in emisij iz prometa in je pot k razogljičenju transporta.

Utekočinjen zemeljski plin (angleško Liquefied Natural Gas) je zemeljski plin, ki je ohlajen na – 161 stopinj Celzija pri tlaku 1 bar in je svojo agregatno obliko iz plinastega spremenil v tekoče stanje. Pri tem se je njegov volumen v primerjavi s prvotno plinasto pojavno obliko zmanjšal za 600-krat. Zaradi tega je mogoč transport zemeljskega plina ne le preko plinovodov, ampak tudi po morju, rekah, cesti in železnici. Utekočinjeni zemeljski plin (LNG) vsebuje do 98 odstotkov metana.

Pri zgorevanju zemeljskega plina se v ozračje ne sproščajo žveplo, težke kovine in saje, nastaja pa tudi manj ogljikovega dioksida, zato širitev uporabe goriva LNG predstavlja pomemben ukrep za zmanjševanje izpustov predvsem iz transportnega prometa. Utekočinjen zemeljski plin predstavlja tudi alternativo za kurilno olje in utekočinjen naftni plin (UNP), saj se lahko s pomočjo postaj za uplinjanje uporablja tudi za oskrbo z zemeljskim plinom na tistih območjih, kjer še ni zgrajeno plinovodno omrežje.

Hvala, ker nas berete, všečkate in delite. Vaša mnenja, predloge ter vprašanja nam lahko posredujete na info@energetika.si, s pripisom: Za svetovalca