Naš Svetovalec združuje odgovore na pogosto zastavljena vprašanja naših uporabnikov, ki so povezana z izbiro in izkoriščanjem različnih virov energije ter učinkovito rabo energije v vsakdanjem življenju.

Ozaveščeni uporabniki energije pomembno prispevamo k energetsko in okoljsko učinkoviti rabi energije ter s tem k višji kakovosti našega bivanja.

Zakaj moram plačevati prispevek za energetsko učinkovitost ter prispevek za SPTE in OVE?

05. 01. 2018

Prispevek za energetsko učinkovitost je namenjen povečevanju energetske učinkovitosti in zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih. Končni odjemalci prispevek plačujejo dobavitelju. Prispevek je naveden na mesečni položnici. Njegovo višino določa Vlada RS. 

Prispevek plačuje končni odjemalec električne energije in zemeljskega plina iz omrežja operaterju, končni odjemalec toplote iz omrežja, trdnih, tekočih in plinastih goriv pa dobavitelju električne energije. Sredstva se mesečno nakazujejo Eko skladu in so namenjena izvajanju programa Eko sklada. 

Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE je namenjen spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom. 

Zavezanci za plačevanje prispevka so končni odjemalci električne energije in končni odjemalci trdnih, tekočih, plinastih fosilnih goriv ali daljinske toplote za končno rabo. Vrednost prispevkov, ki jih plačujejo končni odjemalci električne energije, je odvisna od moči in napetostne ravni prevzemno-predajnega mesta, kategorije odjemalca in namena porabe energije ter se obračuna na kilovat obračunske moči končnega odjemalca na mesečnem nivoju. Višino prispevka določi Vlada RS na podlagi obrazloženega predloga Centra za podpore. Prejeti prispevek dobavitelj prenakaže Centru za podpore.

Hvala, ker nas berete, všečkate in delite. Vaša mnenja, predloge ter vprašanja nam lahko posredujete na info@energetika-lj.si, s pripisom: Za svetovalca