Naš Svetovalec združuje odgovore na pogosto zastavljena vprašanja naših uporabnikov, ki so povezana z izbiro in izkoriščanjem različnih virov energije ter učinkovito rabo energije v vsakdanjem življenju.

Ozaveščeni uporabniki energije pomembno prispevamo k energetsko in okoljsko učinkoviti rabi energije ter s tem k višji kakovosti našega bivanja.

Zelena energija za zeleno okolje

10. 07. 2018

V zadnjem času vse večkrat slišimo za besedno zvezo zelena energija, zato se pojavlja vprašanje, kaj to sploh je. Zelena energija je proizvedena na okolju prijazen način iz obnovljivih virov, kot so energija vode, sonca, vetra in biomasa. 

Za proizvodnjo zelene energije se uporablja energija vode (hidroelektrarna), sonca (sončna elektrarna), vetra (vetrna elektrarna) ali trda biomasa, kjer so kot tehnologije na voljo parne turbine in parni motorji, ki so najbolj uporabni v sistemih sočasne proizvodnje toplote in elektrike. Biomasni kotel pa pri tem procesu omogoča delovanje naprave pri nižjih temperaturah. Tovrsten način proizvajanja električne energije je primeren za uporabo v industrijskih conah, čistilnih napravah in strnjenih naseljih. Uporablja se tudi bioplin, kjer bakterije uničijo maščobne kisline, ogljikove hidrate in beljakovinske verige, dokler ne ostanejo samo metan, ogljikov dioksid in voda. Metan lahko uporabljamo za pogon plinskega motorja (namesto bencina, dizelskega goriva), ki skupaj z generatorjem proizvaja električno energijo, ogljikov dioksid in voda pa sta odpadni snovi. Snovi, ki pri tem razkrajanju ostanejo v obliki usedlin, se uporabljajo kot gnojila v kmetijstvu. 

Pri proizvodnji zelene energije se uporabljajo tudi različna goriva, od gozdnih do industrijskih sekancev, lesnih ostankov z žag, kmetijskih pridelkov in podobno. Za kakovostne lesne sekance je potrebno tudi posebno znanje, saj so ti najbolj kakovostni, če se upošteva nekaj osnovnih pravil. Surovina mora biti posekana zgodaj spomladi ali pozimi in ne v času rastne sezone, saj je takrat vsebnost vode v lesu najmanjša. Les je priporočljivo skladiščiti na sončni in zračni legi, da je jeseni, ko ga razsekajo v sekance, zračno suh, to pomeni, da je v lesu med 25 in 30 % vode.

Obstajajo tudi energetske rastline, zato se vse več kmetovalcev ukvarja s pridelovanjem le-teh, saj so to pomembne surovine za proizvodnjo zelene energije. Med pomembnejšimi so oljna repica, soja, sončnice, ječmen, rž, sladkorna pesa, koruza, krompir in tudi trava. 

V Energetiki Ljubljana električno energijo proizvajamo iz lesne biomase, zato smo letos prejeli potrdilo o izvoru električne energije za leto 2017. Zelo smo ponosni, da pripomoremo k boljšemu okolju in proizvajamo zeleno energijo. Hvala, ker nas berete, všečkate in delite. Vaša mnenja, predloge ter vprašanja nam lahko posredujete na info@energetika.si, s pripisom: Za svetovalca