Naš Svetovalec združuje odgovore na pogosto zastavljena vprašanja naših uporabnikov, ki so povezana z izbiro in izkoriščanjem različnih virov energije ter učinkovito rabo energije v vsakdanjem življenju.

Ozaveščeni uporabniki energije pomembno prispevamo k energetsko in okoljsko učinkoviti rabi energije ter s tem k višji kakovosti našega bivanja.

Sprememba za odjemalce zemeljskega plina

02. 08. 2018

Odjemalce zemeljskega plina obveščamo, da bomo pričeli s 1. oktobrom 2018 za odjemna mesta z ne dnevno merjenim odjemom zemeljskega plina ocenjevati porabo na podlagi Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina. Na podlagi sklepa Agencije za energijo je Metodologijo, ki temelji na Uredbi Komisije EU št 312/2014, pripravil operater prenosnega omrežja zemeljskega plina v Republiki Sloveniji družba Plinovodi d.o.o., ki ima na spletni strani družbe objavljene podrobnejše informacije o novosti.

Bistvene novosti za odjemalce:

  • odčitek, ki ga boste sporočili, bo upoštevan z datumom, ko je bil plinomer dejansko odčitan in je bilo stanje plinomera sporočeno,

  • če datum odčitka ne bo zadnji dan v mesecu, bo distributer ocenil porabo od datuma sporočenega odčitka do zadnjega dne v mesecu,

  • na računu bodo vedno zaračunane količine od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Za dodatne informacije v zvezi z novim načinom ocenjevanja porabe lahko pokličete na brezplačno telefonsko številko Kontaktnega centra 080 2882.

Hvala, ker nas berete, všečkate in delite. Vaša mnenja, predloge ter vprašanja nam lahko posredujete na info@energetika.si, s pripisom: Za svetovalca