Naš Svetovalec združuje odgovore na pogosto zastavljena vprašanja naših uporabnikov, ki so povezana z izbiro in izkoriščanjem različnih virov energije ter učinkovito rabo energije v vsakdanjem življenju.

Ozaveščeni uporabniki energije pomembno prispevamo k energetsko in okoljsko učinkoviti rabi energije ter s tem k višji kakovosti našega bivanja.

Odklop odjemnega mesta

20. 08. 2018

Obstaja več možnosti za odklop odjemnega mesta, ki jih uporabniki lahko izberejo v primeru želene prekinitve dobave zemeljskega plina.

Odklop na željo stranke pomeni prekinitev dobave plina, stroškov porabe in fiksnih stroškov. Na odjemnem mestu se opravi demontaža plinomera, čepitev in plombiranje zapornega elementa pred plinomerom ter popis plinomera. Storitev lahko opravi samo operater distribucijskega sistema zemeljskega plina (v nadaljevanju ODS). Omenjena storitev je plačljiva po rednem ceniku Energetike Ljubljana, ki ga odobri Agencija za Energijo. Plinomer je last odjemalca, zato se ga ob želji ponovnega priklopa na območju ODS brezplačno vrne iz redne menjave. Ob vnosu stanja plinomera in prekinitvi pogodbe se ugotovi, ali je bilo odjemalcu zaračunanega premalo plina in mora razliko doplačati, oziroma se mu v nasprotnem primeru preplačilo vrne. Naročnik in plačnik želene storitve je lastnik odjemnega mesta (v nadaljevanju ODM).

Začasni odklop plina do 60 dni se uporablja zlasti v primeru sanacij objektov ali notranjih plinskih napeljav. V tem primeru stranki ostanejo samo fiksni stroški in aktivna pogodba. Pavšalni obračuni porabe plina so ustavljeni. Po preteku 60 dni se izvedejo aktivnosti delovnega procesa po postopku odklopa na željo stranke. Naročnik in plačnik želene storitve je lastnik ODM.

Varnostni odklop se izvede v primeru ugotovljene okvare na plinski napeljavi, ki lahko predstavlja splošno nevarnost, zato lahko predstavnik ODS opravi odklop odjemnega mesta z ali brez soglasja lastnika ODM. Vse aktivnosti delovnega procesa potekajo po enakem postopku, kot pri odklopu do 60 dni. Po preteku 60 dni se strošek odklopa ODM zaračuna lastniku ODM. Obrazec za demontažo plinomera lahko najdete na: https://bit.ly/2mj3PSr.

Hvala, ker nas berete, všečkate in delite. Vaša mnenja, predloge ter vprašanja nam lahko posredujete na info@energetika-lj.si, s pripisom: Za svetovalca