Naš Svetovalec združuje odgovore na pogosto zastavljena vprašanja naših uporabnikov, ki so povezana z izbiro in izkoriščanjem različnih virov energije ter učinkovito rabo energije v vsakdanjem življenju.

Ozaveščeni uporabniki energije pomembno prispevamo k energetsko in okoljsko učinkoviti rabi energije ter s tem k višji kakovosti našega bivanja.

Stroški daljinskega ogrevanja

15. 10. 2018

Dnevi so vse hladnejši, zato vse bolj razmišljamo o ogrevanju. Ali ste vedeli, da se lahko grejete tudi s toploto iz daljinskega ogrevanja? 
V tem primeru imamo podobne stroške, kot pri elektriki ali plinu, to so fiksni in variabilni stroški. Fiksni strošek je nadomestilo za vzdrževanje in stalno pripravljenost prenosnega sistema, kar plačujemo skozi vse leto, variabilni strošek pa je tisti, ki predstavlja dobavljeno energijo oz. energent.
Cene  toplote se oblikujejo skladno z aktom, ki ga potrdi Agencija za energijo. Fiksni stroški so nespremenjeni že od julija 2016, variabilni pa so se letos spremenili že v začetku maja in sredi septembra. Na variabilne stroške vplivajo spremembe cene energentov (nafte, zemeljskega plina, premoga)  in emisijskih kuponov na svetovnih trgih. Več o oblikovanju cen toplote iz daljinskega ogrevanja lahko preberete na: https://bit.ly/2OgiIo8.


Prikaz povprečne maloprodajne cene za MWh daljinskega ogrevanja v Ljubljani za mesec september od leta 2012 do leta 2018:

Vir: SURS za obdobje 2012 – 2017: https://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.aspvir za povprečno ceno na MWh za mesec september 2018: Energetika Ljubljana

Večletna primerjava cen večjih sistemov daljinskega ogrevanja v Sloveniji pokaže, da je daljinsko ogrevanje v Ljubljani – z izjemo Velenja – že vrsto let najugodnejše:

Gibanje maloprodajne cene toplotne energije za izbrano porabniško skupino v gospodinjstvih (EUR/MWh), Slovenija (povprečna letna cena).
Vir: Statistični urad: https://bit.ly/2CdVtF3

Toplota iz daljinskega ogrevanja ima tudi sicer več prednosti od ostalih načinov ogrevanja, najpomembnejši pa je ta, da je zrak zlasti v strnjenih naseljih, kjer uporabljajo daljinsko ogrevanje, veliko manj onesnažen.
Zelo nazorno prednost daljinske oskrbe s toploto prikazuje spodnja fotografija:Hvala, ker nas berete, všečkate in delite. Vaša mnenja, predloge ter vprašanja nam lahko posredujete na info@energetika.si, s pripisom: Za svetovalca