Naš Svetovalec združuje odgovore na pogosto zastavljena vprašanja naših uporabnikov, ki so povezana z izbiro in izkoriščanjem različnih virov energije ter učinkovito rabo energije v vsakdanjem življenju.

Ozaveščeni uporabniki energije pomembno prispevamo k energetsko in okoljsko učinkoviti rabi energije ter s tem k višji kakovosti našega bivanja.

Poznate prednosti in slabosti toplotne črpalke?

21. 11. 2018

Eno pomembnejših vprašanj pri gradnji, prenovi ali iskanju našega doma, je: kateri ogrevalni sistem je za moj dom najprimernejši? Odločitev ni vedno najbolj enostavna, še posebej ob dejstvu, da moramo biti pri sprejemanju odločitev pozorni tudi na okolje, v katerem se nahaja naš dom.
Preprost odgovor bi sicer lahko bil – zame je najboljši sistem ogrevanja tisti, ki je tudi najbolj gospodaren. Toda sistem, ki je najbolj gospodaren v enem gospodinjstvu, ni nujno najbolj gospodaren tudi v drugem. In sistem, ki je na okoljsko najbolj sprejemljiv in dosegljiv na enem območju bivanju, ni nujno tudi na drugem …
S celovitim pregledom različnih ogrevalnih sistemov, energentov in njihovih bistvenih prednosti in slabosti vsekakor lahko dobimo objektivnejšo sliko.
V tokratnem Svetovalcu vam predstavljamo prednosti in slabosti toplotne črpalke, ki je v zadnjih letih postala zelo priljubljen sistem ogrevanja, predvsem v tistih individualnih hišah, ki so se odločile prenehati z uporabo kurilnega olja. Naj vam strnjeno predstavimo njene prednosti in slabosti.
Kot že zapisano, toplotna črpalka na splošno predstavlja primerno in predvsem okoljsko sprejemljivejšo alternativo za ogrevanje od kurilnega olja, še posebej, če je električna energija, ki toplotno črpalko poganja, proizvedena iz obnovljivega vira energije. Med njene prednosti sodijo tudi varnost izgorevalnega sistema, poleti jo lahko uporabljamo tudi za hlajenje zraka, stroški samega obratovanja pa so tudi dokaj nizki.
Med njene ključne slabosti pa sodijo predvsem naslednje:
Začetna investicija je zelo visoka, večina električne energije, ki poganja toplotne črpalke v zimskem času, torej za ogrevanje prostorov, pa je v Sloveniji proizvedena iz fosilnih goriv. Njena okoljska sprejemljivost je zato vprašljiva. Vgradnja toplotne črpalke je lahko vprašljiva na območjih, kjer  se z odlokom skrbi za zagotavljanje kakovosti zraka in kjer je določen prioritetni red uporabe energentov. Zaradi potrebe po električni energiji bo vedno odvisna od energentov, ki se uporabljajo za proizvodnjo električne energije same. Med povsem tehnične slabosti sodi tudi bistveno slabši izkoristek pri nizkih zunanjih temperaturah (velja za modele zrak-voda in zrak-zrak) – njihova sposobnost črpanja toplote se z nižanjem zunanje temperature namreč zmanjšuje, v primeru zelo nizkih temperatur pa toplotne črpalke tudi povsem omagajo, zaradi česar potrebuje uporabnik rezervni vir toplote. Strnjen pregled ogrevalnih sistemov, ki vam lahko pomaga pri vaših odločitvah, smo v Energetiki Ljubljana pripravili v knjižici Vedno polni energije. Vabljeni k ogledu.
Na spletnih straneh Energetike Ljubljana pa lahko še dodatno preverite, kakšne možnosti ogrevanja vam ponujamo mi. 

Hvala, ker nas berete, všečkate in delite. Vaša mnenja, predloge ter vprašanja nam lahko posredujete na info@energetika.si, s pripisom: Za svetovalca