Naš Svetovalec združuje odgovore na pogosto zastavljena vprašanja naših uporabnikov, ki so povezana z izbiro in izkoriščanjem različnih virov energije ter učinkovito rabo energije v vsakdanjem življenju.

Ozaveščeni uporabniki energije pomembno prispevamo k energetsko in okoljsko učinkoviti rabi energije ter s tem k višji kakovosti našega bivanja.

Kaj je sistem daljinskega ogrevanja?

19. 12. 2018

Sistem daljinskega ogrevanja poleg sistema ogrevanja z zemeljskim plinom sodi med dva energetsko in okoljsko temeljna sistema ogrevanja.
Glavna značilnost tega sistema je ta, da se toplota proizvaja v osrednjem proizvodnem objektu, do posameznih objektov pa jo prenaša vroča voda po ceveh vročevodnega omrežja.
Daljinsko ogrevanje se uporablja za ogrevanje, hlajenje in tudi za pripravo sanitarne tople vode skozi vse leto.
Ta sistem je, kot že izpostavljeno, energetsko in okoljsko zelo učinkovit, saj povzroča manj onesnaženja od drugih vrst ogrevanja in je tudi cenejši. Za priklop na omrežje daljinskega ogrevanja pa je potreben ustrezen poseg v stavbo oz. je potrebno pri načrtovanju gradnje upoštevati možnost priklopa na omrežje.
Prednosti daljinskega ogrevanja so preprosto obratovanje in vzdrževanje, cenovna stabilnost, je tih in zanesljiv sistem, saj je na voljo vse dni v letu ves čas.
Tudi Energetika Ljubljana vam zagotavlja daljinsko ogrevanje, v osrednjem delu Ljubljane oskrbuje 64.000 stanovanj.
Okoljsko učinkovitost daljinskega ogrevanja lahko ponazorimo z naslednjih dejstvom: Ljubljana je pred izgradnjo toplarne in začetkom daljinskega ogrevanja leta 1966 spadala med bolj onesnažena mesta na svetu. Koncentracija žveplovega dioksida je bila tudi 30-krat višja, kot je zdaj. Ker slika pove več kot tisoč besed, ta prispevek zaključujemo takole:


Hvala, ker nas berete, všečkate in delite. Vaša mnenja, predloge ter vprašanja nam lahko posredujete na info@energetika.si, s pripisom: Za svetovalca