Naš Svetovalec združuje odgovore na pogosto zastavljena vprašanja naših uporabnikov, ki so povezana z izbiro in izkoriščanjem različnih virov energije ter učinkovito rabo energije v vsakdanjem življenju.

Ozaveščeni uporabniki energije pomembno prispevamo k energetsko in okoljsko učinkoviti rabi energije ter s tem k višji kakovosti našega bivanja.

Kako obračunamo vašo porabo plina?

16. 01. 2019

Se sprašujete, kako je obračunana vaša poraba zemeljskega plina? Sporočate stanje plinomera in stanje na položnici ni enako vašemu odčitku? 

Od 1. oktobra 2018 dalje namreč za odjemna mesta z ne dnevno merjenim odjemom zemeljskega plina porabo ocenjujemo na podlagi Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina.

Metodologija nam naroča, da je zemeljski plin obračunan od prvega do zadnjega dne v mesecu. Če stanje ni sporočeno na zadnji koledarski dan, se od dneva sporočenega odčitka do zadnjega koledarskega dne oceni poraba. V koliko stranka mesečno ne sporoča stanja plinomera, se le-to poračuna ob pridobitvi odčitka.


Bistvene spremembe za odjemalce:

  • odčitek, ki ga boste sporočili, bo upoštevan z datumom, ko je bil sporočen,
  • če datum odčitka ne bo zadnji dan v mesecu, bo distributer ocenil porabo od datuma sporočenega odčitka do zadnjega dne v mesecu,
  • na računu bodo vedno zaračunane količine od prvega do zadnjega dne v mesecu.


Za dodatne informacije v zvezi z načinom ocenjevanja porabe lahko pokličete na brezplačno telefonsko številko Kontaktnega centra 080 2882.
Hvala, ker nas berete, všečkate in delite. Vaša mnenja, predloge ter vprašanja nam lahko posredujete na info@energetika.si, s pripisom: Za svetovalca