Naš Svetovalec združuje odgovore na pogosto zastavljena vprašanja naših uporabnikov, ki so povezana z izbiro in izkoriščanjem različnih virov energije ter učinkovito rabo energije v vsakdanjem življenju.

Ozaveščeni uporabniki energije pomembno prispevamo k energetsko in okoljsko učinkoviti rabi energije ter s tem k višji kakovosti našega bivanja.

Zakaj je bilo v januarju daljinsko ogrevanje dražje?

19. 02. 2019

Zakaj je bilo v januarju daljinsko ogrevanje dražje?

Marsikoga je znesek na položnici za daljinsko ogrevanje za mesec januar presenetil, saj je bil višji od decembrskega.

Višja cena je posledica dveh ključnih dejavnikov:

  1. Nizka povprečna temperatura zraka
  2. Povišanje cen energentov in emisijskih kuponov


Januar je bil hladnejši od decembra in lanskega januarja

Mesečno povprečje za januar 2019 v Ljubljani je 0,7 °C, povprečje decembrskih temperatur pa je bilo 2,2 °C. Lanski januar je bil nadpovprečno topel s povprečjem kar 4,8 °C (vir: meteo.arso.gov.si).

Poleg temperature je zelo pomemben tudi temperaturni primanjkljaj. Temperaturni primanjkljaj je definiran kot vsota vseh razlik med notranjo temperaturo (20 °C) in povprečno dnevno zunanjo temperaturo zraka v kurilni sezoni. Več dni, kot je potrebno ogrevanje, večji je temperaturni primanjkljaj. Temperaturni primanjkljaj občutimo na dnevni bazi, saj več dejavnikov določa, koliko ur v dnevu moramo ogrevati, da je v našem stanovanju 20 °C. Količina potrebnega ogrevanja je odvisna od energetske učinkovitosti stavbe, njene lokacije in tipa ogrevalnega sistema.

Mesečna povprečja, ki so dostopna na portalu ARSO kažejo, da je mesec februar po navadi bolj hladen, marec precej muhast, april pa tradicionalno že toplejši.


Cena toplote v sistemu daljinskega ogrevanja je regulirana s strani Agencije za energijo

Oskrba s toploto v sistemu daljinskega ogrevanja je gospodarska javna služba, katere izvajanje storitev in cene regulira Agencija za energijo. To pomeni, da so cene toplote oblikovane v skladu z Aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje. Cena toplote je sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela. Spremembe variabilnega dela se izvajajo sproti (navzdol in navzgor), skladno s spremembami cen oz. stroškov goriva za proizvodnjo in distribucijo toplote, medtem ko se fiksni del cen usklajuje praviloma le enkrat letno, po predhodnem soglasju Agencije za energijo.


Gibanje letne povprečne cene toplote v daljinskem ogrevanju Ljubljane

Spodnji graf prikazuje gibanje letne povprečne cene toplote za megavatno uro (fiksni in variabilni del skupaj) v daljinskem ogrevanju Ljubljane, in sicer za obdobje 2016 – 2018, temu pa smo dodali še ceno za mesec januar 2019 (povprečne letne cene za leto 2019 seveda še ni).


Letna povprečna cena toplote za obdobje od 2016 do 2018 in cena za mesec januar 2019 (v EUR/MWh)

Povečaj sliko


Z januarjem 2019 se je skladno s spremembo stroškov goriva izvedla sprememba variabilnega dela cene toplote, in sicer je ta za 10 % višji. Pred tem je bil variabilni del cene spremenjen navzgor septembra 2018, maja 2018 pa navzdol. Kot že povedano, se variabilni del cene regulira skladno s spremembami stroškov goriva za proizvodnjo toplote, tako navzdol kot navzgor. V primeru, da bodo stroški goriva v prihodnjih mesecih nižji, se bo temu primerno izvedla sprememba variabilnega dela navzdol.


Variabilni stroški energentov in emisijskih kuponov (v EUR na MWh)

Povečaj sliko


Daljinsko ogrevanje Ljubljane (SDO Ljubljana) je med najugodnejšimi sistemi v Sloveniji

Spremembe cene toplote so se zaradi stroškov goriva zgodile v praktično vseh sistemih. Spodnja primerjava pokaže trenutno aktualne cene v sistemih daljinskega ogrevanja v Sloveniji – navedeni so največji sistemi in vključeni tudi trenutno najugodnejši in najmanj ugoden. Sistem daljinskega ogrevanja Ljubljana (na grafu spodaj označen kot SDO Ljubljana) je sicer že vrsto let med najugodnejšimi sistemi v Sloveniji.


 


DODATNE INFORMACIJE

O regulaciji cene toplote

Podrobnejši prerez veljavnih cen toplote v sistemih vam lahko zagotovi regulator, to je Agencija za energijo. Na povezavi lahko dostopate do njihovega zadnjega poročila, kjer najdete tudi analizo cen toplote za leto 2017: 

https://www.agen-rs.si/gospodinjski/toplota/analiza-cen


 

Hvala, ker nas berete, všečkate in delite. Vaša mnenja, predloge ter vprašanja nam lahko posredujete na info@energetika.si, s pripisom: Za svetovalca